Alhamdulillaah! balaan ibidda Masjiida Anwaar too’annaa jala oolee jira.

Anwar Masjid UPDATE:

ALHAMDULILLAAH balaan ibidda Masjiida Anwaar too’annaa jala oolee jira.

 

Balaa kanaan dukkaanonni hedduu fi Kuusaan dhadhaafi daymaa kan barbadaawan tahuun beekameera. Haga ammaatti ka’uumsi ibidda kanaa hin beekamne.

 

 

Masjiida guddicha Anwaar kan magaalaa Finfinneetti argamutti, amma halkan keessaa naannawa sa’aa 8:00 (2:00PM) Ibiddi qabatee jira. Balaan ibiddaa kun maal irraa akka ka’e hanga ammaatti hin beekamne.

 

Recent Posts

Faawundeeshiniin Dubartoota Rufeeydaa barattoota 110 eebbisiise.

Rufaida Women's Foundation Guyyaa har’aa Waxabajjii 19-10-2014 (June 26, 2022) barattoota Sagantaa (Diploama in Islamic…

1 week ago

Seenaa Gabaabaa Perezdaantii Majlisa Oromiyaa

Sheikh Jamaal Muusaa Jiloo jedhaman. Sheikh Jamaal bara 1955 A.L.I Godina Harargee Lixaa Aanaa Doobbaatti…

2 weeks ago

Iddoon Dorgommiin Qur’aanaa itti geggeeffamu Istaadiyeemii Finfinnee irraa jijjirame

Dorgommiin Qur’aanaa Idil addunyaa yeroo jalqabaatiif jimaata irraa jalqabee Itiyoophiyatti geggeeffamaa jiru, sagantaan cuffinsaa guyyaa…

4 weeks ago

Saatalaayitii

Biyyi teenya Itiyoophiyaan waggaa sadi dura, saatalaayitii takka gargaarsa mootummaa Chaaynaatiin gara hawaa erguun isii…

4 weeks ago

Biyyoota Buna Dhuguun keessatti yakka ture

Yeroo ammaa kanatti buna dhuguun baramaadha. Dhugaatii haalaan jaalatamus taheera. Namni hundi buna dhuguu baatus…

4 weeks ago

Waraana addunyaa lammaffaa

Lola Raashiyaa fi Yukreen jiddutti geggeeffamaa jiru dabalatee walitti gaarrifannaan  Iraanii fi Ameerikaa jiddutti yeroo…

4 weeks ago