header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Injinar Taakkalaa Uumaa Itti Aanaa Kantiibaa maagaalaa Finfinnee ta’uun muudame

Injinar Taakkalaa Uumaa Itti gaafatmaa Biiroo Geejjiba Oromiyaa kan ture yoo tahu, Manni Marii magaala Finfinnee walgahii ariifachiisaa guyyaa har’aa taa’een itti aanaa Kaantiibaa magaalatti godhuun muude. Injinar Taakkalaan miseensa mana marichaa waan hin ta’iniif hanga filannoon gaggeeffamutti Itti Aanaa kantiibaa ta’uun hojii kantiibaa kan hojjatu tahuun beekameera.

Kantiiban magaala Finfinnee Obbo Dirribaa Kumaa  Ambaasaaddara ta’uun muudamuun isaa ni yaadatama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button