header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
EeshiyaaOdeeyfannoo

Turkiyaan qorannoo ajjeechaa Jamaal Khaashoqjii ilaalchisee Sa’uudiin deebisaa gahaa kennaa hin jirtu jechuun yakkite

Ministeerri Haqaa Turkiyaa Abdulhamiid Gul akka jedhetti ” ajjeechaa qonsilaa Istanbul keessatti raawwatame ilaalchisee mootummaan Sa’uudii  gaaffilee dhihaateef deebisaa gahaa kennaa hin jiru”jedhe.  Mr Gul har’a magaalaa Ankaaraa keessatti ibsa kenneen, Turkiyaan dhimmicha irratti mootummaa Sa’uudii waliin miira michoomaatiin hojjachuu kan barbaaddu tahuu ibsuun,  haa ta’u malee gochi qonsilaa Istanbul keessatti raawwatame yakka hamaa waan taheef,  yaaliin haqaa dhoksuudhaaf godhamu hundi fudhatama hin qabu jedhe.

 

 

Dabalataanis mootummaan Turkiyaa ajjeechaan kun ajaja qondaaltota Sa’uudii ol’aanootiin raawwatamuu ragaa qabaachuu dubbata. Dubbi himaan Paartii Turkiyaa bulchaa jiru Omar Jalik Arba’aa kaleessaa ibsa kenneen, mootummaan Sa’uudii qondaaltota ol’aanoo ajaja  kennan dhoksuudhaaf tattaaffiin godhaa jiru gonkumaa fudhatama hin qabu, Turkiyaan dhugaa jirtu ifa ni baasti jedhe.

 

 

Guyyaa kaleessaa ammoo Waaajjirri Abbaa Alangaa Turkiyaa akkaataa Ajjeechaan gaazexeessaa Sa’uudii  itti raawwatame ilaalchisee yeroo jalqabatiif kallattiidhaan ibsa kennee jira. Ibsi Abbaa Alangaa Turkiyaa irraa bahe akka jedhutti, humnoonni tika Sa’uudii  gaazexeessaa kana ajjeesuuf itti qophaahanii qonsilaa keessatti eegaa turan, Jamaal akkuma gara qonsilaa seeneen hudhanii eega ajjeesanii booda reeffa isaa cicciranii akka gatan beeksise.

Balaaleffannaa.jpg

 

 

 

 

Comment

Back to top button