header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
EeshiyaaOdeeyfannoo

Prezdantiin Kooriyaa Kaabaa Kim Jong Un Chaayinaa daaw’ataa kan jiru tahuu gabaafame

Prezdaant Kim Jong Un affeerraa Prezdantii Chaayinaa Shii Jinping irraa dhihaateen daaw’annaa guyyaa sadihiitiif hara’a Beejing kan seene tahuu gabaafame. Haaluma kanaan hoggantoonni biyyoota lamaanii Beejiing keessatti marii milkaawaa tahe kan gaggeessan tahuu ejensiin Odeeyfannoo Chaayinaa Shinuwaan gabaase. Hoggantoonni lamaan sagantaa Niwukilarii Kooriyaa Kaabaa irratti kan mari’atan tahuu gabaasni kun ni mul’isa.

Chaayinaa fi Kooriyaan kaabaa hariiroo diinagdee fi Siyaasaa cimaa tahe kan qaban yoo tahu, daaw’annaan ammaa kunis prezdaantiin Kooriyaan Kaabaa marii prezdaantii Ameerikaa waliin yeroo lammaaffaatiif gaggeessuuf karoorfate dursuun, Prezdantii Chaayinaa mariisisuuf akka tahe xiinxaltoonni siyaasaa ibsan.

Prezdaant Kim Jong-Un eega bara 2011 taayitaa qabatee asitti imalli gara biyya birootti godhe ifatti hin beekamu. Haata’u malee prezdaantichi bara dabres dhoksaan Chaayinaa daaw’achuun isaa gabaafamee ture.

Kim Jong Un Chaayinaa seene

 

Comment

Back to top button