Manni Marii Walii galaa Dhimma Islaamaa Ityoophiyaa hanqina maallaqaa isa mudateef deeggarsa hawaasa Muuslimaa fi abbootii qabeenyaa gaafate

Walitti qabaan Mana Marii Ulamotaa Muftii Haaji Umar Idriis ibsa har’a kennaniin akka beeksisanitti, majliisni Federaalaa sadarkaa hojjattootaaf mindaa kaffaluu  dadhabuu irra gahee jira jedhan. Yeroo ammaatti mindaan hojjattootaa Birrii miiliyoona 3 kaffaluu akka hin dandeenyee fi mindaan baatii Caamsaa kan hin kafalamin tahuu ibsan.

 

Haji Umar akka jedhanitti, hoggantoonni haaraya filataman hoggantoota duraanii irraa majliisicha yoo fuudhan baankii keessa  Birrii miiliyoona 1 qofti kan ture tahuu ibsan.

 

Walitti qabaan boordii teeknikaa mana maree tumsuuf hundaa’ee Haji Kamaal Haaruun gama isaatiin akka jedhetti, hanga dhaabbatichi madda galii mataa ofii uumatutti hawaasni deeggarsa akka godhuuf gaafate.

 

Haaluma kanaan karaa Baankii Daldalaa Ityoophiyaa damee Xoor Haylooch, lakkoofsa herreegaa 1000024736408 fi karaa Baankii Intarnaashinaalii Oromiyaa lakkoofsa herreegaa 137526 deeggaruun kan danda’amu tahuu beeksisan.

 

 

7 Comments
 1. Muhammadnur Faaris says

  Warra dura achirra ture gaafadha birriin jara bira jira

 2. Abdulaziz Hussen says

  As wr wb Dursa warra duraanii nuuf gaafadhaa

 3. Abdulaziz Hussen says

  17562254

 4. Abdulker mustefa says

  guyyaa guyyaatti hadiisa naaf ergaa

 5. Musilm says

  akm
  haye
  Naga jirtu jirun
  s wr wb

 6. arif usmaail says

  Saudi Arabia irraa 😁

 7. arif usmaail says

  👍👍👍

Have questions? Search our knowledgebase.