header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Miseensonni ‘Mana Maree Baaladaraa‘ jechuun of maggaasan fonqolcha mootummaa keessatti qooda qabaachuun shakkamanii mana murtiitti dhiyaatan

Miseensota ‘Mana Marii Baaladaraa‘ jechuun of maggaasanii kan Iskindir Naggaatiin hogganaman jidduu muraasni, yaalii fonqolcha mootummaa Naannoo Amaaraa fi ajjeechaa hogganaa humna ittisa biyyaa irratti raawwatame kessa harka qabachuun shakkamanii har’a mana murtiitti kan dhiyaatan tahuun beekame.

 

Poolisiin Federaalaa miseensota “Baaladara”heera biyyattii humnaan diiguu fi shororkeessummaa irratti hirmaachuun wanta shakkamaniif qorannoon guyyaa 28 akka kennamuuf mana murtii kan gaafate yoo tahu, manni murtiitis gaaffii poolisii kana fudhachuun namoonni gara mana hidhaatti kan deebifaman tahuu odeeyfannoon ni addeessa.

 

Miseensota “Mana Marii Baaladaraa”too’annaa jala olfaman jiddu Sintaayyoo Chakkol fi Markabuu Hayilee namoonni jedhaman kan keessatti argaman yoo tahu, namoonni lamaan kunniin guyyaa fonqolchi mootummaa naannoo Amaaraa keessatti geggeeffame Iskindir Naggaa waliin gara magaalaa Bahir Daar imalanii kan turan tahuun beekamee jira.

 

 

Comment

Back to top button