header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
Odeeyfannoo Biyyaa

Magaalaa Baddeysaatti mucaa boolla keessa bu’e baasuuf carraqaa osoo jiran namoonni afur kan biroo lubbuu dhaban

INNAA LILLAAHI WA INNAA ILEEYHI RAAJI’UUN!

Godina Harargee lixaa magaalaa Baddeysaatti kaleessaa(October 9,2019) mucaan umrii 13 tokko Salaataaf Wudu’achuuf osoo bishaan waraabbatuu boolla bishaanii gad fagoo keessa kufee du’e. Akkasumas Namoonni bira turan kan mucaa kana baraaruuf bishaan lixan biroo afur lubbuu dhabuun gabaafame.

Boolla bishaanii kanatti walumaagalatti lubbuun nama 5 dabruufi isaan lubbuu dhaban jidduu 4 maatii tahuu odeeyfannoon Waajira Dhimmoota Koomunikeeshiinii aanichaa irraa argane ni addeessa.

Reefki namoota kanneenii tattaaffii hawaasni naannichaa gadheen boolla bishaanii keessaa kan baafame yoo tahu, Sirni awwalcha isaanii guyyaa arraa raawwatame.

Maqaan namoota lubbuun dabre, Araarsoo Muhsini, Abubakar Awwal, Abdoo Shamsuddiin, Toofiq Jamaal Faayoo fi Kadiir Husseen Sheekhaa jedhamu.

Rabbiin Isaan Hunda Jannataan haa qananiisu.

Comment

Back to top button