header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
OdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Bulchiinsi Naannoo Tigraay barattoota haaraya bara kana Yunivarsiitiiwwan Naannoo Amaaraa keessatti  argamanitti ramadaman garasitti kan hin ergine tahuu beeksise

Itti gaafatamaan waajjira barnoota Naannoo Tigraay Obbo Gabramasqal Kahsaay ibsa guyyaa har’aa kenneen “bulchiinsi naannoo Tigraay, barattoota haaraya gara Yunivaristiiwwan barattoonni keessatti rukutamanii akkasumas, gara naannoo rakkoo barattoota irra gahuuf itti gaafatamummaa hin fudhanneetti kan hin ergine tahuu murteessee jira”jedhe.

Obbo Gabramasqal itti dabaluudhaanis ” barattoota naannichaa 600 kanneen bara kana Yunivaristiiwwan naannoo Amaaraa keessatti ramadan,  garasitti kan hin ergine tahuu mootummaa federaalaatti beeksisinee jirra”jedhe.

 

Bulchiinsi naannoo Tigraay akka jedhetti,  barattoota naannichaa qabxii seensa Yunivarsitii argatan 9000 jidduu,  jalqaba barattoonni 2000 Yunivaristiiwwan  naannoo Amaaraa keessatti ramadamanii kan turan yoo tahu, marii mootummaa federaalaa waliin godhameen booda irra barattoonni 600 qofti Yunivaristiiwwan naannoo Amaaraa keessatti  kan Ramadan tahuun beekamee jira.

Haata’u malee bulchiinsi naannoo Tigraay,  rakkoo barattoota irra gahuuf bulchiinsi naannoo Amaaraa itti gaafatamummaa fudhachuu diduu isaa ibsuun,  mootummman federaalaa barattoota 600’n iddoo biraatti yoo kan hin ramadne tahe fala biraa kan barbaadu tahuu beeksise.

 

 

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button