header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
KoroonaaOdeeyfannooOdeeyfannoo Biyyaa

Namoota Itoophiyaatti COVID-19’n qabamuun isaanii mirkanaawe jidduu 661 magaalaa Finfinnee irraa tahuu ibsame

Naamoota Itoophiyaatti hanga guyyaa har’aatti COVID-19’n qabamuun isaanii mirkanaawe 968 keessaa, isaan 661 magaalaa Finfinnee irraa tahuu Biiroon Fayyaa magaalaa Finfinnee beeksise.

Gabaasni biiroo fayyaa magaalichaa irraa har’a waree booda bahe , namoonni 342 kanneen tuttuqaa fi seenaa imalaa hin qabne ta’uu mul’isa.

Haaluma kanaan namoonni 159 kutaa magaalaa Addis Katamaa irraa, 137 Liddataa irraa , 86 Gulaalee, 66 Kolfee Qaraaniyoo, 63 Boolee, 31 Eekkaa, 22 Qiirqoos, 23 Araadaa, 30 Nifaas Silk Laaftoo, 30 Aqaaqii Qaallittii fi namoonni 31 kan iddoon jireenya isaanii adda hin baafamiin ta’uu Biiroon Fayyaa magaalaa Finfinnee beeksiseera.

Comment

Back to top button