Lakkoofsi Namoota Naannoo Oromiyaatti ajjeefamanii 100 ol tahuu ibsame

Muummichi Ministeeraa Abiy Ahmad Guyyaa har’aa marii haala yeroo irratti qondaaltota mootummaa waliin kan taasise tahuu gabaafame.

Marii kana irratti Abiy, Ajjeechaa Artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuun walitti bu’insa mudateen yoo diqqaate namoonni 100 ajjeefamuu fi yakka raawwatames “yaalii qindaawaadha” jechuu isaa AFP’n gabaase.

Mummichi Ministeeraa qaama badii kana raawwate ifatti baasee hin ibsine. Haa ta’u malee qaamolee jeequmsa kana qindeessan irratti tarkaanfiin ni fudhatama jechuun dhaadate.

Hiriira mormii yeroo ammaa Oromiyaatti taasifamaa jiruun Ajjeechaa, hidhaafi dararamni jiraattota irra gahaa jiraachuu odeeyfannoon ni addeessa.

 

Share

Recent Posts

Yaalii xiyyeeffannoo barattootaa dabaluudhaaf Chaayinaan godhaa jirtu

Baruumsi madda qaroominaati. Biyya jijjiiruu keessatti gumaatni inni qabu guddaadha. Nama barateetu waa adda baafatee…

23 hours ago

Dhahannaa Onnee

Qaamni ilma namaa hundi dalagaa uumameef qaba. Akkasuma qaamni hundi eega sa’aa dheeraaf dalagee booda…

2 days ago

Biyyoota maqaa jijjiiratan

Ilmi namaa seera uumamaa dhiisee seera ofii baaseen eega of bulchuu jalqabee booda nageenyi addunyaa…

3 days ago

Proboscis Monkey (Qamalee funyaan Kumbii)

Uumama Rabbiin keenya uume lakkoofne fixuu hin dandeenyu. Wanti hundi bifa fi sanyii garagaraa qaba.…

4 days ago

Ulaagaa Bareedinaa

Ulaagaan bareedinni ittiin madaalamu seenaa addunyaa tanaa keessatti garaagarummaa qaba. Wanti waggoota 500 dura akka…

5 days ago

Piraanhaa

Piraanhaan sanyii qurxummiiti. Maqaan piraanhaa jedhu afaan biraaziliitiin “Qurxummii ilkaan qabu” jechuudha. Qurxummiin kun ilkaan…

6 days ago