AkhlaaqaOg-Barruu

Amala munaafiqaa fi Jabeenya Mu’minaa

Ergamaan Rabbii (ﷺ) akkana jechuu isaanii Abdullaah ibnu Amr ibnu al-Aas (r.a) gabaase:

“Namni amaloota afurii qabu munaafiqa qulqulluu ta’a. Amaloota kanneen keessaa takkas namni qabu amala munaafiqaa takka baadhatee jira, waan hin dhiisiniin. (Munaafiqni): yoo amaname ni gana, yoo dubbatu ni kijiba, waadaa seene ni diiga, yoo falmatu dharaan morma (haqa irraa ni dheessa).

(Bukhaarii fi Muslimtu gabaasan).

عن عبد اللّه بن عمر- رضي اللّه عنهما- قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم: «أربع من كنّ فيه كان منافقا خالصا. ومن كانت فيه خلّة منهنّ كانت فيه خلّة من نفاق. حتّى يدعها: إذا حدّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف. وإذا خاصم فجر» غير أنّ في حديث سفيان «وإن كانت فيه خصلة منهنّ كانت فيه خصلة من النّفاق»

Haata’u malee Mu’minoonni jabbeenna guddaa Munaafiqoonni hin beekne ni qaban. Rabbiin Subhaanahuu Wata’aalaa Qur’aana keessatti akkana jedha.

وَلِلَّهِ ٱلۡعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلۡمُؤۡمِنِینَ وَلَـٰكِنَّ ٱلۡمُنَـٰفِقِینَ لَا یَعۡلَمُونَ

“Jabeenyi ( irreen )Rabbii fi Ergamaa isaa akkasuma warra dhugaan Rbbitti amane qofaafi: Garuu immoo Munaafiqoonni hin beekan malee”

Show More

...

Back to top button