Leenjiin Imaamotaa fi Daa’iwwanii magaalaa Adoolaa Waayyuutti jalqabame

Leenjiin imaamootaa fi daa’iwwanii Majliisni Oromiyaa qopheesse, Sabtii har’aa Hagayya 22/2013, Godina Gujii Bahaa magaalaa Adoolaa Waayyuutti jalqabamee jira.

Leenjii kana irratti Imaamotaa fi daa’iwwan aanaalee fi bulchiinsa magaalaa irraa affeeraman hirmaataa jiran. Sagantaa kana irratti Itti Aanaan Prezdaantii majlisa Oromiyaa Sheikh Abdulhamiid Ahmad fi walitti qabaan imaamotaa fi daa’iwwanii majliisa Oromiyaa Sheikh Amiin Ibroo, akkasumas Walitti qabaan boordii majliisa Oromiyaa Injinar Gaali Abbaaboor sirna baniinsaa irratti argamuun dhaamsa dabarfatanii jiru.


Xumura Leenjii kanaa irratti hirmaattotaaf waraqaan ragaa kan kennamu tahuus odeeyfannoon majliisa Oromiyaa irraa argame ni addeessa.

Comments
Loading...