header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
RNHSoora Qalbii

Soora Qalbii, Raadiyoo Nuuralhudaa 760, October 31,2022

Sagantaa Raadiyoo Nuuralhudaa

Qophiileen Sagantaa kana keeysatti isiniif dhiheessinu;

Dhaddacha Jaalalaa

Doosee 157ffaa

Tana Quba Qabduu?

Wantoota Ajaa’ibaa

Tafakkur

Uumama dhaltuu dirqiin gudeedu

Download Liinkii Xiqaa

One Comment

  1. As wr wb obbowwan kiyya jirtu isin Baga jiraattan isa himu kaatani dhiistan nuuf himaa animmo takka isiniif Koo meti barrese hinbeeku dhiifama yoon dogongore

Comment

Back to top button