header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
RNHSoora Qalbii

Soora Qalbii, Raadiyoo Nuuralhudaa 768, December 5, 2022

Sagantaa Raadiyoo Nuuralhudaa

Qophiileen Sagantaa kana keeysatti isiniif dhiheessinu;

Dhaddacha Jaalalaa

Doosee 161ffaa

Tana Quba Qabduu?

Ayyaanota Ajaa’ibaa

Tafakkur

Suger Glider

Download Liinkii Xiqqaa

 

One Comment

  1. Asalaamu alaykum warhimatullah warhimatullahu akkami nagya keysani oblewan ko
    Me yabo rabbif jechaa nabara sheka naf kene please rakko heddu takka narati wal gehee keysanin wa gafachuu barbadaa please rabbin isin qabee ni rakadhe please

Comment

Back to top button