header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
Odeeyfannoo

Mootummaan Ispeen bulchiinsa Kaatalaan diiguu labse.


Parlaamaan Bulchiinsa Kaatalaan jum’aa kaleessaa Ispeen irraa walaba bayuu erga labsee booda, muummichi ministera Ispeen Mariyaanoo Rahoy seeneetii biyyatti walgayii ariifachiisaa yaame. Haaluma kanaan Seeneetiin Ispeenis, muummicha ministiraatiif bulchiinsa Kaatalaan akka diiguuf taayitaa guutuu kenneef. yeroo muraasa booda Mr Rahooy paarlaamaa naannichaa jigsuudhaan Bulchiinsi Kaatalaan kan diigame ta’uu labse.
Mr Rahoy, Kaatalaan kallattiidhaan mootummaa jiddugalaa Ispeen jalatti kandeebite tahuu ibsuudhaan,Pirezidaantii Bulchiinsa kaataluniyaa Karles Puigdemontii fi Itti aanaa isaa, akkasumas Hooggaanaa Poolisii naannichaa taayitaa irraa ari’uu beeksise. Itti aantuun muummee ministra Ispeen Ms Soraya Saez De Santamaria ammoo kallattiidhaan Kaatalaan akka hooggantuuf muudamte. Dabalataanis mootummaan Ispeen Naannichatti filannoon December 21/2017 akka geeggeefamuuf kan karoorfate tahuu gabaasni BBC ni mul’isa.
Gama biraatiin ammoo deeggartoonni fi marmitoonni magaalee Barcelaanaa fi Maadriid keessatti hiriira bahaniiru. Pirezidaantiin Kaatalaan Karles Puigdemontii akka jedhetti, gochi Maadriid fudhatama kan hinqabne; Kanaafuu ummanni Kaatalaan tasgabbaayuun murtii isaa irratti cichuu qaba jedhe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button