Uumama lafa bishaan jalaa keessa jiraatu.

Bineensi Kun Sand Strike ykn Bobbit worm Jedhama. Garboota gurguddoo Jalatti boolla qotee jiraata.

Comments
Loading...