Categories: Odeeyfannoo USA

Ameerikaan Kaampaaniiwwan Chaayinaa meeshaalee basaasaa omishan irra qoqqobbii keette

Advertisements

Ameerikaan dararaa mootummaan Chaayinaa Muslimoota Wiigar dabalatee gareewwan biroo lakkoofsaan xinnaa tahan irratti raawwatu mormuun,  dhaabbilee basaasa Chaayinaa fi Kaampaaniiwwan biyyattii meeshaalee basaasaa omishan irra qoqqobbii kaayuu beeksiste. Waajjirri Daldala  Ameerikaa ibsa baseen,  ejansiiwwan basaasaa mootummaa Chaayinaa 20 fi kaampaaniiwwan meeshaalee basaasaa omishan 6 galmee dhaabbilee sarbamiinsa dhala namaa keessatti hirmaatan irratti kan galmeesse tahuu ibse.

Dhaabbilee mootummaa Chaayinaa qoqqobbiin irra kaahame jiddu, Waajjirri Odeeyfannoo fi Tikaa Bulchiinsa Naannoo Wiigar, Waajjiraalee Poolisii fi Ejansiiwwan  Basaasa Naannichaa 19, akksumas dhaabbileen daldalaa heddu kan keessatti argaman tahuu odeeyfannoon ni addeessa. Ibsi mootummaa Ameerikaa kun akka jedhutti,  dhaabbileen basaasaa fi daldalaa kunniin dararaa mootummaan Chaayinaa Muslimoota Wiigar, Khazaak fi kanneen biroo irratti raawwataa jiru kallattiin kan deeggaraa jiran yoo tahu, Kaampaaniiwwan teeknolojii meeshaalee basaasaa omishuun mootummaa Chaayinaatiif kan dhiheessaa jiran akka taheefi,  ejensiiwwan basaasaa ammoo meeshaalee kanneenitti fayyadamuun dararaa raaawataa jiran.

Labsiin Ameerikaa kun kaampaaniwwan qoqqobbiin irraa kaahame, dhaabbilee Ameerikaa waliin hariiroo tokkollee akka hin qabaanne, keessummattuu meeshaalee omishaaf isaan barbaachisu Ameerikaa irraa akka hin bittanne uggura.

Mootummaan Chaayinaa Murtii Ameerikaa kana ilaalchisee ibsa baaseen, labsichi wal dhabbii daldalaa biyyoota lamaan jiddutti hammaataa dhufe furuuf, marii torbee dhuftu Washington DC keessatti karoorfame irratti dhiibbaa godhuuf tahuu ibsuun, Ameerikaan dhimmicha hatattamaan sirreessuu qabdi jedhe.

Recent Posts

 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Jilli Mootummaa Saa’uudii itti aanaa ministeera haajaa alaatiin durfamu Ityoophiyaa daaw’ataa jira

Jilli qondaaltota mootummaa Sa’uudii fi bakka bu’oota hawaasa daldala biyyattii miseensa 50 qabu kun, itti aanaa ministeera haajaa alaa Sa’uudii…

4 hours ago
 • Og-Barruu
 • Seenaa

Luqmaan Al Hakiim, Akkamitti Hakiima Ta’e?

Akkamitti Hakiima taate(hayyummaa arkatte)? Ja'ani Luqmaan al Hakiim gaafatan. "Dhugaan dubbadha! Amaanaan eega! Maalaaya'nii(waan bu'aa hin qabne) irraahin fagaadha." Ja'e.…

1 day ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Balaa Konkolaataa Godina Iluu Abbaa Boor keessatti muudateen lubbuun nama 11 dabru gabaafame

Balaan kun kaleessa galgala Godina Iluu Abbaa Boor aanaa Algee Saachii keessatti kan muudate yoo tahu, konkolaataan Isuzu ummata fe’atee…

1 day ago
 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Komishiiniin Gamtaa Awrooppaa deeggarsa Yuuroo miiliyoona dhibba 1 fi miiliyoona 70 Ityoophiyaa kennuuf walii galteen mallatteeffame

Prezdaantiin Komishiinii Gamtaa Awrooppaa Ursula Von der Leyen fi Daayirektarri tumsa idil addunyaa gamtichaa Ms. Jutta Urpilainen daaw’annaa hojiitiif har’a…

2 days ago
 • Afrikaa
 • Odeeyfannoo

Bulchaan Godina Naayiroobii Maayik Soonkoo malaamaltummaan shakkaamee hidhame

Daayirektarri Abbaa Alangaa Keeniyaa Nuuraddiin Hajjii Jum’aa har’aa ibsa kenneen, Bulchaa Godina Naayiroobii dabalatee qondaaltonni mootummaa 15 to’annaa jala akka…

3 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Paartileen Morkattootaa 10 waliin hojjachuuf Walii galtee mallatteessan

ABO dabalatee paartileen morkattootaa 10 guyyaa har’aa hoteela Ililliitti waliin hojjachuuf, walii galtee mallatteessuu gabaafame. Paartileen waliigaltee mallatteessan kunniin 1.…

3 days ago