• Afrikaa
 • Eeshiyaa
 • Odeeyfannoo

Falasxiinonni Suudaan waadaa cabsuun Israa’el waliin hariiroo tolfachuuf murteessuun isii kan isaan gaddisiise tahuu ibsan

7 hours ago
Nuuralhudaa

Prezdaantiin Ameerikaa Donald Tramp ibsa Jum’aa har’aa kenneen Suudaan fi Israa’el hariiroo tolfachuuf walii galanii jiru jedhe. Kanuma hordofuun bulchiinsi…

 • Og-Barruu

Nadaan Aa’ishatti himatte

Kutaa 1ffaa Barreessaan Dr Iyad Quneybii kan Afaan Oromootti kan hiike Abdul Jabbaar Aliyi Nadaan barnoota isii Ameerikatti xumurtee kolleejji…

5 days ago
 • Koroonaa
 • Odeeyfannoo

Guutuu Addunyaa keessatti lakkoofsi namoota vaayrasii koroonaatiin qabamanii miiliyoona 40 dabre

Vaayrasiin koroonaa Chaayinaa magaalaa Wuhaan keessaatti ji'a sagal dura mul’ate, guutuu addunyaa keessa tamsa'uun hanga ammatti lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii…

5 days ago
 • Akhlaaqa
 • Og-Barruu

Gaafa garii Rabbiin warra badii kanaaf taha

Jal'inaafi daguutti jiraachuu isaanii osoo beekuu beekaa itti bal'isa. Qaba qabaaf. Waan nyaataniif hin rakkatan, quufanii taphaaf dirretti akka yaa'an…

6 days ago
 • Awustraaliyaa
 • Odeeyfannoo

Namtichi Kaartoonii Nabi Muhammad maqaa balleessu tolchuun barattootatti agarsiise Faransaay keessatti ajjeefame

Namtichi lammii Faransaay tokko jalqaba ji’a kanaa Kaartooniii Nabi Muhammad maqaa balleessu tolchuun barattootatti agarsiisuu isaatiin, hawaasni muslimaa biyyattii keessumattuu…

6 days ago
 • Og-Barruu
 • Qissaa

“Rabbiin nama jaalatu qormaata itti baay’isa”

"Rabbiin nama jaalatu qormaata itti baay'isa" himni kun hangam nama qabbaneessa. Hima, rakkoo mudannu mara keessaa akka baanu nu abdachiisu.…

1 week ago
 • Akhlaaqa
 • Og-Barruu

Osoo hundi keenya qaceellee waan tahu beytuu?

Ajaa'iba. Osoo dhugaan waan ergamaan Rabbiiﷺ nuttiin dhufe qalbiin teenya amantee, osoo dhugaan ajaja Rabbii fudhannee waan dhoorkamnerraa fagaannee silaa…

1 week ago
 • Afrikaa
 • Koroonaa

Tooftaan “Herd immunity” jedhamu nama miliyoona 800 vaayirasii koroonaaf saaxiluu akka malu ibsame

Jiddugalli To'annoo Dhukkubaa Afrikaa (CDC)'n akka jedhetti, yoo tooftaa "Herd immunity" vaayirasii koroonaa to'achuuf yaalame, namootni miliyoona 800 ol vaayirasichaaf…

1 week ago
 • Awustraaliyaa
 • Koroonaa
 • Odeeyfannoo

Vaayirasiin Koroonaa wantoota tokko tokko irra guyyoota 28 turuu danda’aa jedhame

Ejensiin saayinsii biyyooleessa Awustiraaliyaa qorannoo Vaayirasii dhibee COVID-19 irratti taasise kan ifoomse yoo tahu, Vaayirasiichi wantoota akka nootii baankii, iskiriinii…

2 weeks ago
 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Paarlaamaan Awrooppaa dhimma lammiilee Ityoophiyaa mana hidhaa Sa’uudii keessatti dararamaa jiran irratti murtee dabarse

Manni Maree Gamtaa Awurrooppaa dararaa fi sarbamiinsa mirga namoomaa lammiilee Ityoophiyaa manneen hidhaa Sa’uudii jiran irratti raawwatamaa jiru cimsee balaaleffachuun…

2 weeks ago