• Ibaadaa

Fakkeenya Warra Waan gaarii eega hojjatee booda of jalaa balleessuu!

9 hours ago
Nuuralhudaa

Rabbiin ol tahe Warra Waan gaarii eega hojjatee booda of jalaa balleessu, Suuratul Baqaraa keessatti akkanatti isaan ibsa:  أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن…

 • Og-Barruu
 • Seenaa

Seenaarraa haa barannu

Qophii: Abu Ibtisam Rabbi (SW) ergamtoota garagaraa gara dachii kanaa ergee, dhaamsa qajeelaa akka nu biraan gahan taasiseera. Ergamtootaa fi…

1 day ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Sheikh Huseen Alii gara ganda Aakiraatti godaanan

INNAALILLAAHII WA’INNAA ILEEYHII RAAJ’UUN  Masjida guddicha Anwaar kan magaalaa Finfinneetti itti aanaa Imaamaa tahuun kan tajajilaa turan Sheikh Huseen Alii…

1 day ago
 • Tafakkur

Al-Khaaliq:-Rabbii Waan hunda dhabama irraa uume/tolchee argamsiise

Wantoota hundaa kan uumee Rabbii tokkicha. Wantoonni naannoo keenyatti arginu hundi gara Khaaliqaa (Uumaa) akeeku. “Ani mataa kootin of uumuu…

2 days ago
 • Koroonaa

Guutuu addunyaa keessatti lakkoofsi namoota Covid-19’n du’anii miiliyoona said dabruu ibsame

Daayrekatarri Dhaabbata Fayyaa Addunyaa (WHO) kaleessa ''addunyaan lakkoofsa namoota Covid-19 qabamanii isa olaanaatti dhiyaachaa jirti,'' jechuun eega akeekkachiisee booda, ragaan…

4 days ago
 • Ibaadaa

Arkaana Soomaa

Akkuma maalummaa isaa irraa hubannutti soomni ruknii lama qaba.1- Waan sooma nama fursiisu irraa baha fajriitii eegalee hanga lixa aduutti…

4 days ago
 • Ibaadaa

Soomanni gaachena ta’ee badii irraa nama tiksa

Abaa Hureyraa irraa akka odeeffametti Rasuulli (ﷺ) akkana jedhan : “Rabbiin jabaan ol tahe akkana jedhe: 'soomni qofti osoo hafuu…

6 days ago
 • Akhlaaqa
 • Og-Barruu

Bara dheengaddaa jaallan waliin soommanaa baane meeqa if biraa dhabne?

Duuti saamtuudha. Nama hedduutu biyyee uffatee, Rabbii isaatin wal gahe. Rabbi haa araaramuuf, Jannataan Rabbi haa qananiisu.Nus gaafa asii godaannu…

1 week ago
 • Fayyaa

Gorsa Haakimaa:Yeeroo Ifxaaraa Soomana akkamitti furuu qabna?

Gorsa Haakimaa:Yeeroo Ifxaaraa Soomana akkamitti furuu qabna?Akkuma woliigalaatti yeroo Ifxaaraa waan dhangala'aa ta'e fudhachuudha: bishaan, nyaata dhangala'a heddu of keessaa…

1 week ago
 • Ibaadaa

Maaltu Soommana cabsa?

1. Nyaachuu(الأكل): Afaaniin nyaachuu qofaa miti, qoricha bakka nyaataafi dhugaatii bu'u fayyadamuunis dhoorkaadha. Namni dhukkubsateefi dulloomee qulusiin umrii qabde Soommana…

1 week ago