• Ibaadaa

Tokkummaa Ummata Muslimaa

2 hours ago
Nuuralhudaa

Islaamni nageenyaa fi tokkummaa hawaasaatiif xiyyeefanno guddaa kenna. Wanta hawaasa jeequu fi miidhu karaa adda addaatin ittisuuf yaala. Karaalee kanniin…

 • Akhlaaqa
 • Qissaa

Kabajaa Muslimaa Eeguu

Guyyaa tokko Umar Ibn Al-Kaxxaab(RA), Abdullah Ibn Mas’uud(RA) waliin halkaniin manaa bahan. ibiddaa fagoo boba’u argan. Ifa ibidda sanii hordofuun…

3 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Sheikh Muhammadsuruur Haaj Bashiir gara ganda aakhiraa godaanan

Innaa Lillaahi Wa Innaa Ileeyhi Raaji’uun Aalimni biyya keennaa Sheikh Muhammadsuruur Haaj Bashiir Godina Arsii aanaa Roobee Ganda Adamtuu keessatti…

4 days ago
 • Ibaadaa

Leylatul-Qadriin yoomi? Yoo dhaqqabne maal jenna? Maal hojjenna?

Ramadaana kurnan boodaa edanu jalqabna. Edanu halkan 20 ti. Ramadaana dhaqqabuun carraadha! Eega Ramadaana simannees nama carraa qabuutu kurnan boodaa…

5 days ago
 • Koroonaa

Ameerikaan lammiileen isii Indiyaa keessaa akka bahan akeekkachiifte

Indiyaa keessatti weerara vaayirasii kaoroonaa hammaateen guyyatti lubbuun namoota kumaatamaan lakkaahamanii kan darbaa jiru yoo tahu, kanuma hordofuun Ameerikaan lammileen…

6 days ago
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Waldaan Aksiyoona Baankii Hijraa Gamoo Abbaa Darbii 9 bite Eebbisise

Baankiiwwaan dhalarraa bilisaa biyyatti keessatti hundeeffamuun hojiitti seenuuf sochii irra jiran jidduu tokko kan ta’e, Waldaan Aksiyoona Baankii Hijiraa, gamoo…

1 week ago
 • Ibaadaa

Ramadaanaa fi Qur’aana

Ramadaanni carraa guddaa dalagaa gaarii itti sassaabatanii fi dalagaa badaaf ammoo ji'a araarama Rabbirraa itti kadhataniidha. Ji’oota kudha tokko badiin…

1 week ago
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Waldaan Tola oola Diida’aa Harka qalleeyyii 300 deeggarsa godhe

Waldichi baatii Kabajamaa Ramadaanaa sababeeffachuun Alhada kaleessaa Ramadaan 13,1442 harka qalleeyyii fi rakkattoota magaalaa Roobee Diida'aa fii naannawa saniitti argaman…

1 week ago
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Majlisni Oromiyaa,sagantaa deeggarsaa qopheese irratti Muslimoonni dammaqinaan akka hirmaatan afeere

Manni marii Dhimmoota Islaamaa naannoo Oromiyaa, manneen marii dhiimmoota Islaamaa naannoolee biroo dursuun hojii jajjabduu hojjechaa jira. Akkasumas caaseeffamaafi daambii…

2 weeks ago
 • Ibaadaa

Ramadaanaa fi Salaataa

Baatiin Ramadaanaa kun Qalbii fi qaama keenna akka Rabbiin nu ajajetti kan itti leenjifnu. Haaluma kanaan yoo milkoofne Ibaadaawwan amma…

2 weeks ago