• Odeeyfannoo Biyyaa

Madrasaan Arridwaan Marsaa 5ffaaf Barattoota 36 Hifzii Qur’aanaatiin Eebbisiise

2 hours ago
Nuuralhudaa

Madrasaan Arridwaan kan magaalaa Assandaabootti argamu guyyaa harraa barattoota Hifzii Qur’aanaatiin barsiisaa ture 36, Marsaa 5ffaaf Eebbisiisuu gabaafame. Madrasaan kun…

 • Ibaadaa

Qajeelfama

Maqaa Rabbii Akkaan Mararfataa Akkaan Rahmata Godhaa Ta'eetiin.إِنَّ هَـٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُQur'aanni kun kara isa sirrii taate sanitti…

9 hours ago
 • Ibaadaa

Towbaa

Namni akka malee hoongawe nama Rabbiin hulaalee Jannataa isaaf banee, inni ammoo didee Rabbi Khallafee badii dalagu.“Yaa Gabroottan kiyya kan…

1 day ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Waldaan Tokkummaa Muslimoota Magaalaa Jimmaa fi Naannawa isii Hundeeffame

Hawaasni muslima magaalaa Jimmaa fi naannawa isii guyyaa harraa walitti dhufuun marii tokkummaa hawaasa Muslimaa irratti xiyyeeffate geggeessuun, Waldaa Tokkummaa…

1 day ago
 • Ibaadaa

Qur’aana hanga dandeenyeen qomatti haa qabannuu

Rasuulli ﷺ akkana jedhan:- “Namni qur'aanarraa waa takkallee haffazee qomaa hin qabne akka mana onee badeeti”وعن ابن عباس رضي الله…

4 days ago
 • Koroonaa

Omaan, Ityoophiyaa dabalatee imaltoonni biyyoota 10 irraa dhufan gara biyya isii akka hin seenne dhoorkite

Omaan weerara Covid-19 ittisuuf to'annoo kan cimsite yoo tahu, haaluma kanaan torbaan lamaaf Ityoophiyaa dabalatee lammileen biyyoota 10 irraa garas…

5 days ago
 • Akhlaaqa

DOYDHUMMAA: Waan lubbuu ilma namaa fokkisee ajjeesu

Hayyoonni Islaamaa akkana jedhan- Islaamummaa keessatti, Warroonni Milkaa'an warra lubbuu isaanii doydhummaa irraa tiksanii walaba basuun, gama waa arjoomutti lubbuu…

6 days ago
 • Ibaadaa

Waan qalbii nama goggoysu

Nabi Muhammad(ﷺ) akkana jedhan: “waa afur goggogina(qalbii) irraahi: ijji imimmaan irraa goguu, qalbiin goguun, hawwiin dheerachuufi duuniyaa irratti bololuudha.” jedhan.…

6 days ago
 • Ibaadaa

Lubbuun takkallee eessattii fi haala kamiin akka duutu hin beektu!

Lubbuun hundinuu du'a dhandhamtuudha, garuu lubbuun takkallee eessattii fi haala kamiin akka duutu hin beektu!Rabbiin ol tahe Qur'aana isaa keessatti;…

1 week ago
 • Odeeyfannoo Biyyaa
 • Seenaa

Sagantaan Eebba Kitaaba Seenaa Shanan Gibee geggeeffamaa jira

Kitaabni Seenaa Shanan Gibee jedhu kan Injineer Ustaaz Gaalii Abbaabooriin qophaa'e Sabtii har'aa, magaalaa Jimmma galma Yunivarsitii Jimmaa keessatti haala…

1 week ago