• Kaanaadaa
 • Odeeyfannoo

Manni Murtii ol’aanaan Kuubeek murtii adabbii Shoroorkeessaa Haleellaa Masjida Magaalaa Kuubeek irratti dabre ture gadbuuse

6 hours ago
Nuuralhudaa

Bara 2017 keessa Kanadaa magaalaa Kuubeekitti shoroorkeessaan ol'aantummaa ummata adii fi jibba Islaamaa leellisu, Salaata Fajrii booda Masjida seenuun haleellaa…

 • Eeshiyaa
 • Odeeyfannoo

Isra’eel Falasxiinonni Masjid Al Aqsaatti akka hin salaanne uggurte

Poolisiin Isra’eel lammileen Falasxiin naannawa West Bank irraa gara magaalaa kabajamtuu Alqudsiitti seenaanii salaata jum'aa maasjid- al- Aqsaatti akka hin…

10 hours ago
 • Afrikaa
 • Koroonaa
 • Odeeyfannoo

Afrikaatti lakkoofsi Namoota Dhibee COVID-19’n du’anii 50,000 dabre

Ardiichaatti dhibeen kun argamu guyyaa labsame irraa kassee, hanga guyyaa arraatti namoonni 2,094,729 qabamanii jiru, 50,106 immoo dhibee kanaan addunyaa…

3 days ago
 • Eeshiyaa
 • Odeeyfannoo

Mootummaan Sa’uudii gabaasa Muummichi ministeera Israa’el dhoksaan biyyattii seenee ture jedhu haale

Miidiyaaleen Israa'el Alhada kaleessaa Benjaamin Netaaniyaahuu fi hogganaan dhaabbata basaasa biyyattii dhoksaan gara Sa'uudii imaluun, Muhammad Bin Salmaan waliin kan…

4 days ago
 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Iddoon Awwala Muslimootaa jarraa 12 ol lakkoofsise Ispeen keessatti argame

Ardii Awrooppaa Kaaba Ispeen keessatti iddoon awwaala Muslimootaa jarraa heddu lakkoofsise argame. Iddoon awwaalchaa kun magaalaa Zaragoza jedhamtu keessatti ijaarsa…

6 days ago
 • Akhlaaqa
 • Og-Barruu

Namni Muslima hin taane hundi ibidda seenaa?

Qophii: Ustaz Abdul Jabbaar Aliyi Tun gaafii namni hedduun gaafatuufi haalaan barbaachiftu. Deebii armaan gaditti dubbifadhaa. Rabbiin Qur'aana Suuraa Aali-Imraan…

1 week ago
 • Awustraaliyaa
 • Odeeyfannoo

Awustiraaliyaan yakka waraanaa loltoonni isii lammiilee Afgaanistaan irratti raawwataniif dhiifama gaafatte

Loltoonni Awustiraaliyaa qaama waraana idil-addunyaa Ameerikaan hogganamuu ta'uun Afganistaan keessa turan, lammiilee Afgaanistaan heddu seeran ala akka ajjeesaa turan qorannoo…

1 week ago
 • Akhlaaqa
 • Og-Barruu

Qixa Nabi Muhammad (ﷺ) nama Rabbi abdate lafti tun ba’attee hin beettu

Gaaftokko ergamaan Rabbii faan duula Zaatu-Riqaa' duuluuf bahan. Osoo deemanii laga Mukkeen qabu tokkotti dhufan. 'Asitti haa boqannu' ja'anii yaabbii…

1 week ago
 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Manni Murtii Siwiidiin uggura Hijaabaa barattoota Muslimaa irra kaahamee ture kuffise

Manni marii bulchiinsa magaalaa Skurup kan kaaba biyyattiitti argamu, bara dabre barattoonni shammaran Muslimaa umrii 13 gad tahan, mana barnootaatti…

1 week ago
 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Poolisiin Niiwu Ziilaand Dubartoota Muslimaatiif Uffannaa Hijaabaa Hayyame

Adeemsi hijaaba yuunifoormii poolisii keessa galchuu bara 2018, yeroo miseensonni poolisii manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa biyyattii daawwatan irraa kan eegale…

1 week ago