• Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Masjidaa fi Madraasaan Birrii miliyoona 5.2’n godina Jimmaa Aanaa Saxxammaatti ijaarame Eebbifame

Masjidaa fi Madraasaan  Fathi kan godina Jimmaa Aanaa Saxxammaa ganda Shanii Camariitti, lammilee biyya keenyaa Sa’uudii jiraataniin ijaarame kun, guyyaa…

2 weeks ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Majliisni Federaalaa Kora Walii Galaa Guyyoota 10 keessatti kan geggeessu tahuu ibsame

Ulamaa’onni Majliisa Federaalaa rakkoo Majliisa Federaalaa keessatti uumame ilaalchisee, Khamiisa kaleessaa Ministeera Nageenyaa Aaddee Mufariyaat Kaamil Waliin Mari’atan. Majliisonni Naannolee…

2 weeks ago
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Majliisni Oromiyaa gocha seeraan alaa majliisni federaalaa raawwataa jiru balaaleffate

Majliisni Naannoo Oromiyaa gocha seeraan alaa majliisni federaala raawwataa jiru balaaleffatuun, yeroo torbaan tokkoo keessatti yaa'iin walii galaa ariifachisaan yoo…

2 weeks ago
 • Koroonaa
 • Odeeyfannoo

Afrikaan Kibbaa talaalliin kaampaaniin AstraZeneca oomishe gosa vaayirasii haarayaa hin ittisu jechuun uggurte

Afrikaan Kibbaa talaalliin AstraZeneca, akaakuu vaayirasii haarayaa irratti bu'aa ''nama hin gammachisne'' mul'isuu erga qorannoon argame booda, talaallicha kennuu dhaabde.Qorannoo…

2 weeks ago
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Ibsa ljjannoo Yaa’ii hundeeffama Liigii Ulamaa’otaa fi Du’aata Oromiyaa

1/ Nuti Ulamaa’onniifi Du’aatni Naannoo Oromiyaa gaaddisa gamtaa (Liigii) ulamaa’otaa fi du’aata Oromiyaa guyyaa har'aa Amajjii 30 /5/2013 ijaarree jirra.2/Akkuma…

2 weeks ago
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Majlisa Federaalaa keessa namoonni filannoon hoggantoota Majlisaa akka hin geggeeffamne gufachisuuf hojjatan jiraachuun ibsame

Dubbii himaa Koree Fala Barbaadduu hawaasa Muslimaa fi miseensa koree jijjiirama dhaabbilee hawaasa Muslimaa 9’n jidduu tokko kan ta’e Ustaaz…

3 weeks ago
 • Og-Barruu

Ammas gorfamnee yakkarraa dhaabbachuuf yeroon hin geenyee?-Ustaaz Gaalii Abbaa Boor

Jecha Rabbii guddaa, Hadiisa Ergamaa Rabbii (SAW) fi haala Qabatamaa nuti Keessa Jirru mee haa xiinxallinuu.ﻗُﻞْ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﻘَﺎﺩِﺭُ ﻋَﻠَﻰٰ ﺃَﻥ…

3 weeks ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Manni marii olaanaa Dhimmoota Islaamummaa Magaalaa Jimmaa yaa’ii Idilee 2ffaa geggeesse

Manni marii olaanaa Dhimmoota Islaamummaa Magaalaa Jimmaa bakka keessummoonni adda addaa argamanitti yaa'ii Idilee 2ffaa geggeessaa ture milkiin xumure. Yaa'iin…

3 weeks ago
 • Og-Barruu

Rakkoon Mana Marii Dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Keessa Jiru Maal?

Mul'anni Dhaabbata waaraa ijaaruu namoota aangoo irra jiraniin gufateera Ustaaz Ahmaddin Jabal irraa Rakkoolee bakka hundaa Muslimoota mudatuufi kan akka…

4 weeks ago
 • Afrikaa
 • Odeeyfannoo

Waraanni Afrikaa Kibbaa seera dubartoonni Muslimaa Hijaaba akka hin uffanne dhorku kaase

Waraanni Afrikaa Kibbaa seera dubartoonni muslimaa miseensa waraana biyyattii tahan, Hijaaba akka hin uffanne dhorku jijjiruu, Dhaabbanni mirga namoomaa irratti…

4 weeks ago