• Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Ityoophiyaan labsii Paarlaamaan Arabaa dhimma Hidha Laga Abbaay ilaalchisee baase mormuun xalayaa barreessite

Afa-Yaa’iin Paarlaamaa Ityoophiyaa Obbo Taaggasa Caafoo Xalayaa November 25/2019, Afa-Yaa’ii Paarlaamaa Arabaa Mishaal Bin Fahmi Al-Salaamiif barreesseen, dhimma hidha laga…

4 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Dhaabbilee Faayinaansii Ityoophiyaa gama Interneetiitiin butuuf yaaliin godhamee akka ture ibsame

Hooggantuun Dhaabbata Telekominikeeshiinii Ityoophiyaa Aadde Firehiywot Taammiru AP’f akka himtetti, yaalii gama Interneetiitiin dhaabbilee Faayinaansii butuuf raawwatame kana qolachuuf jecha,…

4 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Baalli Sammuu namaa hadoochu Finfinnee Buufata Xiyyaara Booleetti qabamuu ibsame

Ministeerri Galiiwwan Ityoophiyaa ibsa baaseen, baalli sammuu namaa hadoochu kilograma 11.8 Arba’aa kaleessaa buufata Xiyyaara Boolee keessatti kan qabame tahufi,…

4 days ago
 • Odeeyfannoo
 • USA

Prezdaant Donald Tramp aangoo irraa buusuuf ragaan ga’aan jiraachuu ibsame

Miseensonni Kongirasii Ameerikaa Partii Dimokraatotaa irraa tahan, Prezdaant Tramp fedhii biyyattii caalaa kan dhuunfaa isaatiif dursa kennuun, amalli badaan Waayit…

5 days ago
 • Eeshiyaa
 • Odeeyfannoo
 • USA

Ameerikaan qondaaltota Chaayinaa bulchiinsa Zinjiyaangi hogganan irra qoqqobbii kaahuuf wixinee seeraa qopheessaa jirti

Mootummaan Chaayinaa maqaa finxaalessummaa too’achuu jedhuun, kutaa biyyattii Zinjiyaangi jedhamu keessatti muslimoota Wiigar kan dararu tahuu, dhaabbileen mirga namoomaa fi…

5 days ago
 • Afrikaa
 • Odeeyfannoo

Balaa Ibiddaa Suudaanitti muudateen lubbuun nama 15 ol dabruu gabaafame

Ogeeyyonni fayyaa biyyattii akka himanitti, balaan ibiddaa kun dhoohinsa warshaa seeraamiikii magaalaa Kaartuum keessatti argamu tokko irratti mudateen kan ka’e…

6 days ago
 • Og-Barruu
 • Seenaa

Aangoo fi Qabeenya

Aangoofi qabeenya Rabbiin nama barbaadeef kenna. Nama barbaade ammoo ni dhoowwata. Madaallii ilma namaatiin olitti kun waan Rabbiin beekkumsaafi dandeytii…

7 days ago
 • Afrikaa
 • Odeeyfannoo

Mariin dhimma hidha laga Abbaay Kaayiroo keessatti geggeeffamaa jira

Ministeeronni Bishaan Ityoophiyaa, Suudaan fi Masri dhimma hidha laga Abbaay ilaalchisee Kaayiroo keessatti kan mari’ataa jiran yoo tahu, Ameerikaa fi…

1 week ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Balaa konkolaataa Aanaa Arsii Nageelleetti muudateen lubbuun namoota 5 darbe

Balaan kun har’a waaree booda Godina Arsii Lixaa Aanaa Arsii Nageelleetti kan muudate yoo tahu, lubbuun namoota shanii battalumatti dabruu…

1 week ago
 • Og-Barruu

Duniyaa

Abdullaahi bin Mas'uud akki je'u: "Ilmi namaa hundi ganama keeysummaatu adunyaaf hirribaa lafaa ka'a, qabeenyi isa bira jirus amaanaadha. Kheeysummaan…

1 week ago