• Og-Barruu

Kadhaa Rabbiitu caala

Rabbi kadhachuun hundarra caala Du’aa’ii godhatuun sadarkaa guddaa qaba. Rabbiin warra isa kadhatuuf qeebaltii beellama seenee jira. Rabbiin ol tahe…

2 weeks ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Godina Haadiyyaa magaalaa Borooshaatti barattoonni 89 ol sababa Jilbaaba uffataniif barnoota irraa ari’aman

Naannoo sabaa fi sablammoota ummata kibbaa godina Haadiyyaa, aanaa Shashaagootti, barattoonni shamarraan Muslimaa 89 ol tahan mana barumsa sadarkaa 2ffaa…

2 weeks ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Hogganaa Biiroo Barnoota Oromiyaa dabalatee namoonni 21 Vaayirasii Koronaa irraa bilisa tahuu ibsame

Hogganaa Biiroo Barnootaa Oromiyaa Dr.Tolaa Bariisoo dabalatee namoota lammii Jaappaan jalqaba Ityoophiyaa keessatti vaayrasiin Koroonaa irratti argame waliin wal arganii…

2 weeks ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Barattoonni Yuunivarsitii daree osoo hin seeniin doormiitti akka baratan murtaa’e

Labsii muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad, tamsa’ina Vayrasii koroonaa ittisuuf guyyoota 15’f manneen barnootaa akka cufaman jechuun baase hordofuun, Ministeerri…

3 weeks ago
 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Xaaliyaaniitti sa’aa 24 keessatti, Namoonni 349 sababa Dhibee Koroonaa Vayirasiin lubbuu dhaban

Biyyoota addunyaa sababa dhibee kanaan lakkoofsi namoota du'anii guyyaa irraa guyyaatti itti dabalaa jiru jidduu tokko kan taate, Xaaliyaaniitti guyyaa…

3 weeks ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Mootummaan Ityoophiyaa tamsa’ina Vayirasii Koroonaa to’achuuf Manneen Barnootaa akka cufaman ajaje

Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad tamsa’ina Vayrasii koroonaa ittisuuf har’aa eegalee guyyoota 15’f manneen barnootaa akka cufaman ajajni dabruu beeksise.…

3 weeks ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Balaa Konkolaataa Godina Harargee Lixaa Keessatti muudateen lubbuun nama 10 dabre

Waajjirri Kominikeeshiinii Godina Haragee Lixaa akka beeksisetti, Sabtii har’aa Minibaasiin imaltoota fe’attee Magaalaa Hirnaa irraa gara Ciroo deemaa turte, Aanaa…

3 weeks ago
 • Og-Barruu

Qeeyroo Muslimaa Rabbiin maaliif sii uume?

Qeeyroo Muslimaa dhagayi! Rabbiin waan si uumeef beeytaa? Rabbiin wanni si uumeef guddoon akka isa qofa gabbartuuf, akka isaaf of-kennitee…

3 weeks ago
 • Fayyaa

Waa’ee Coronavirus fi COVID-19 Lakk. 3

Dr. Nuredin Luke VII. Ka'umsi vaayirasii kanaa maaliidha/eessaa ka'ee? * Dhukkubni VaayirasiiKoronaa yeroo ammaa muldhachaa jiru (COVID-19) kun biyya Chaayinaa,…

3 weeks ago
 • Fayyaa

Waa’ee Coronavirus fi COVID-19  Lakk. 2

Dr. Nuredin Luke irraa IV. Namni tokko vaayirasichaaf erga saaxilamee turtii yeroo hangamii booda mallattoo dhukkubaa muldhisuu eegala? Namni tokko…

3 weeks ago