Ibaadaa

Baatiin Sha’abaanaa Baatii Dalagaan ilma Namaa Gama Rabbii Ol fuudhamtu

Dalagaan ilma nama torbaanirraa guyya isniinaa fi Khamisaa gama rabbi olfuudhamti; amatarraa ammoo baati Sha’abaanaa olfuudhamti.

Ergamaan Rabbii ﷺ akkana jedhan: Baatin Sha’abaanaa baati dalagaan ilma nama gama Rabbii olfuudhamtu jedhan, Ammas anaa Soomana qabu dalagaan tiyya olfuudhamuu ni jaaladha jedhan.

Ergamaan Rabbii ﷺ tanaaf baatii sha’abaanaa heddu isaa soommanaan dabarsa turan. Akkuma Haati mu’imintoota Aa’ishan R.A jetteti “baati sha’abaana xiqqo malee guutu isaa sommanu ture”

Kanaafuu Baatiin sha’abaanaa baati Ergamaan kenya ﷺ akkan itti xiyyeefatan waan taheef hundumti kenya ibaadarratti, Istighfaara, salaata sunnaa fi soommana irratti haa jabaannuu.

Rabbii warra waan dhagahetti fayyadamu nuhaa godhu; ammas nama ofdagatu Rabbiin nu hin godhin.

Show More

...

Back to top button