Categories: Odeeyfannoo Odeeyfannoo Biyyaa

Balaa konkolaataa Aanaa Arsii Nageelleetti muudateen lubbuun namoota 5 darbe

Advertisements

Balaan kun har’a waaree booda Godina Arsii Lixaa Aanaa Arsii Nageelleetti kan muudate yoo tahu, lubbuun namoota shanii battalumatti dabruu gabaafame. Dabalataanis namoonni heddu balaa kanaan miidhamanii jiru.

Ityoophiyaan biyyoota balaan konkolaataa hamaa ta’e yeroo heddu keessatti muudatu keessaa adda duree yoo taatu, yeroo dhihoo asitti ammoo lakkoofsi balaa traafikaa kun dabalaa dhufee jira. Balaa torbee dabre naannoo Oromiyaa iddoolee gara garaatti muudateen qofa, lubbuun namoota 60 ol dabruu odeeyfannoon ni addeessa.
Odeeyfannoo wal qabateen, guyyaan yaadannoo namoota balaa tiraafikaatiin miidhamanii bara kana sadarkaa addunyaatti yeroo 14ffaaf har’a kan yaadatame yoo tahu, sadarkaa Ityoophiyaattis yeroo 12ffaaf mata duree “Lubbuun namaa qaama konkolaataati miti; meeshaa jijjiirraa hin qabdu!” jedhuun magaalaa Finfinnee keessatti sirni yaadannoo geggeeffamee jira.

Sirna Yaadannoo kana irratti Ministeerri Traanspoortii aadde Daagmaawit Moges haasaya gooteen, balaan tiraafikaa yeroodhaa gara yeroottii dabalaa akka dhufee fi kunis miidhaa ol’aanaa dhaqqabsiisaa akka jiru ibsite. Haaluma kanaan Bara 2011tti balaa tiraafikaa Ityoophiyaa keessatti muudateen lubbuun namoota 4,597 darbuu, namoota 7,407 miidhaan qaamaa cimaan irra gahuu fi namoota 5,949 ammoo miidhaan qaamaa salphaan irra gahuu himte. Kana malees qabeenyi birrii biliyoona dhibba 8’tti tilmaamamu barbadaayuu ibsite.

Recent Posts

 • Odeeyfannoo
 • USA

Seeneetiin Ameerikaa adeemsa himannaa Donaald Traamp irratti banamee ifatti jalqabsiise

Manni Maree Bakka Bu’oota Ummata Ameerikaa adeemsa himannaa Donaald Tramp irratti banamee, Khamiisa kaleessaa miseensota koree adeemsa himannaa fi murtii…

4 hours ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Hoggantoonni Majliisa Federaalaa fi Oromiyaa mootummaa irraa komii cimaa kan qaban tahuu ibsan

Waltajjii marii Ministeerri Nageenyaa fi Gamtaan Dhaabbilee Amantii dhiheenya geggeesse irratti, hoggantoonni Majliisa federaalaa fi Majliisa Oromiyaa mootummaa irraa komii…

1 day ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Barattoonni Muslimaa Sababa Jilbaaba Hidhamanii turan lakkifaman

Godina Jimmaa magaalaa Limmuu Gannatitti barattoonni muslimaa, mana barumsa sadarkaa lammaffaa, sababa Jilbaaba baasne hin barannu jedhaniif poolisootaan reebamuu fi…

1 day ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa Magaaloota gara garaatti, tajaajila baankii dhalarraa bilisa eebbisiise

Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa tajaajila baankii dhala irraa bilisa tahe kennuuf, magaaloota gara garaatti dameewwan isaa banaa jira. Haaluma kanaan…

1 day ago
 • Afrikaa
 • Odeeyfannoo

Mariin dhimma hidha laga Abbaay irratti geggeeffamaa jiru danqaa keessa galuu gabaafame

Ministeeronni haajaa alaa fi Ministeeronni Bishaanii Ityoophiyaa, Masri fi Suudaan, dhimma hidha laga Abbaay irratti marii marsaa 5ffaa Washington DC…

2 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Majlisni waliigalaa magaalaa Finfinnee, Kutaalee Magaalaa 40f hoggantoota haaraya muude

Manni marii dhimmoota Islaamaa Waliigalaa magaalaa Finfinnee, guyyaa har’aa Hoteela Ummaatti walgahii geggeesse. Walgahii kana irrattis Caasaa haarawa hoggantoota majlisaa…

2 days ago