Categories: Odeeyfannoo Odeeyfannoo Biyyaa

Balaa konkolaataa Aanaa Arsii Nageelleetti muudateen lubbuun namoota 5 darbe

Advertisements

Balaan kun har’a waaree booda Godina Arsii Lixaa Aanaa Arsii Nageelleetti kan muudate yoo tahu, lubbuun namoota shanii battalumatti dabruu gabaafame. Dabalataanis namoonni heddu balaa kanaan miidhamanii jiru.

Ityoophiyaan biyyoota balaan konkolaataa hamaa ta’e yeroo heddu keessatti muudatu keessaa adda duree yoo taatu, yeroo dhihoo asitti ammoo lakkoofsi balaa traafikaa kun dabalaa dhufee jira. Balaa torbee dabre naannoo Oromiyaa iddoolee gara garaatti muudateen qofa, lubbuun namoota 60 ol dabruu odeeyfannoon ni addeessa.
Odeeyfannoo wal qabateen, guyyaan yaadannoo namoota balaa tiraafikaatiin miidhamanii bara kana sadarkaa addunyaatti yeroo 14ffaaf har’a kan yaadatame yoo tahu, sadarkaa Ityoophiyaattis yeroo 12ffaaf mata duree “Lubbuun namaa qaama konkolaataati miti; meeshaa jijjiirraa hin qabdu!” jedhuun magaalaa Finfinnee keessatti sirni yaadannoo geggeeffamee jira.

Sirna Yaadannoo kana irratti Ministeerri Traanspoortii aadde Daagmaawit Moges haasaya gooteen, balaan tiraafikaa yeroodhaa gara yeroottii dabalaa akka dhufee fi kunis miidhaa ol’aanaa dhaqqabsiisaa akka jiru ibsite. Haaluma kanaan Bara 2011tti balaa tiraafikaa Ityoophiyaa keessatti muudateen lubbuun namoota 4,597 darbuu, namoota 7,407 miidhaan qaamaa cimaan irra gahuu fi namoota 5,949 ammoo miidhaan qaamaa salphaan irra gahuu himte. Kana malees qabeenyi birrii biliyoona dhibba 8’tti tilmaamamu barbadaayuu ibsite.

Recent Posts

 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Jilli Mootummaa Saa’uudii itti aanaa ministeera haajaa alaatiin durfamu Ityoophiyaa daaw’ataa jira

Jilli qondaaltota mootummaa Sa’uudii fi bakka bu’oota hawaasa daldala biyyattii miseensa 50 qabu kun, itti aanaa ministeera haajaa alaa Sa’uudii…

3 hours ago
 • Og-Barruu
 • Seenaa

Luqmaan Al Hakiim, Akkamitti Hakiima Ta’e?

Akkamitti Hakiima taate(hayyummaa arkatte)? Ja'ani Luqmaan al Hakiim gaafatan. "Dhugaan dubbadha! Amaanaan eega! Maalaaya'nii(waan bu'aa hin qabne) irraahin fagaadha." Ja'e.…

1 day ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Balaa Konkolaataa Godina Iluu Abbaa Boor keessatti muudateen lubbuun nama 11 dabru gabaafame

Balaan kun kaleessa galgala Godina Iluu Abbaa Boor aanaa Algee Saachii keessatti kan muudate yoo tahu, konkolaataan Isuzu ummata fe’atee…

1 day ago
 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Komishiiniin Gamtaa Awrooppaa deeggarsa Yuuroo miiliyoona dhibba 1 fi miiliyoona 70 Ityoophiyaa kennuuf walii galteen mallatteeffame

Prezdaantiin Komishiinii Gamtaa Awrooppaa Ursula Von der Leyen fi Daayirektarri tumsa idil addunyaa gamtichaa Ms. Jutta Urpilainen daaw’annaa hojiitiif har’a…

2 days ago
 • Afrikaa
 • Odeeyfannoo

Bulchaan Godina Naayiroobii Maayik Soonkoo malaamaltummaan shakkaamee hidhame

Daayirektarri Abbaa Alangaa Keeniyaa Nuuraddiin Hajjii Jum’aa har’aa ibsa kenneen, Bulchaa Godina Naayiroobii dabalatee qondaaltonni mootummaa 15 to’annaa jala akka…

3 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Paartileen Morkattootaa 10 waliin hojjachuuf Walii galtee mallatteessan

ABO dabalatee paartileen morkattootaa 10 guyyaa har’aa hoteela Ililliitti waliin hojjachuuf, walii galtee mallatteessuu gabaafame. Paartileen waliigaltee mallatteessan kunniin 1.…

3 days ago