Categories: Boohartii Odeeyfannoo Oduu Ajaa'ibaa

Baqataa Addunyaa Ajaa’ibsiise, Mahmuduu Gassaamaa

Mahmuuduu Gassaamaa lammii Maalii yoo tahu umriin isaa 22. Mahmuuduun baqqattoota lammiilee Afrikaa heddu waliin  baatii muraasa dura karaa seeraan alaatiin galaana irraan gara Faransaay cehuun, waraqaa hayyama jireenyaa malee Paaris keessa jiraata.

Mahmuuduun Sabtii dabre poolisoota magaalaa Paaris dhokatee hujii barbaachaaf osoo asiif achi jooru, daa’ima Apartmantii gamoo 4ffaa irraa kufaa jiru arge.  Achi booda Saffisa nama ajaa’ibsiisuun  akka qamalee muka kortuu gamoo irraa gamotti utaalaa sakandii 30 keessatti dhaqqabee daa’ima kana baraare.  Mahmuuduun haala ajaa’ibsiisaa taheen gocha gootummaa kana eega raawwatee sa’atii muraasa booda,  maqaan isaa guutuu faransaay keessatti  “gootummaan” yaamamaa jira.

Dargaggoon kun gocha gootummaa kana akkamitti akka raawwate miidiyaaleef yemmuu himu “Daa’ima gamoo irraa gad rarra’ee kufaa jiru yemmuu argu cal’isee ilaaluu garaan na dadhabe. Ani daa’immaan hedduu jaaladha. Achi booda akkamitti akka murteesseyyuu hin beeku” jedhe.

Isniina kaleessaa Mahmuuduun masaraa biyyoolessaatti affeeramee,  Prezdantii Faransaay Imaanu’eel Makroon irraa Meedaaliyaa fi lammuummaa Kabajaa badhaafamee jira.  akkasumas dhaabbata balaa ittisa Ibiddaa paaris keessatti hujii akka argatu godhame jira. Dabalataan yeroo gabaaba keessatti lammummaan guutuu Faransaay kan kennamuuf tahuun beekkameera.

Prezdant Maakroon Mahmuuduu eega galatoomfatee booda, “eega daa’ima san baraateen booda maaltu sitti dhagahame jechuun kan gaafate yoo tahu, “daa’ima san achii fuudhee eega hammadheen booda, maaliif fooqiirraa kufuu yaalete jedhe gaafadhe, inni garuu deebisaa naaf hin kennine” jedhe. Mahmuuduun dhuma irratti  poolisoonni magaalaa paaris dhufanii yemmuu haasofsiisan, waraqaa hayyama jireenyaa waan hin qabneef muddamuu isaa prezedaantichaaf hime.

Leave a Comment

View Comments

Recent Posts

 • Awrooppaa
 • Koroonaa

Raashiyaan talaallii vaayrasii koroonaa kan jalqabaa faayiddarra olchuu jalqabuu isii ifoomsite

Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimeer Puutiin addunyaarratti talaallii vaayrasii koroonaa kan jalqabaa faayidaarra akka oolu murteesse. Akka…

22 hours ago
 • Eeshiyaa
 • Odeeyfannoo

Muummichi Ministeera Lubnaan Mootummaan guututti angoo gadi lakkisuu beeksise

Dhoohinsa hamaa Kiibxata dabre qarqara Buufata Doonii magaalaa Beeyruut keessatti muudateen, hanga ammaatti yoo xiqqaate…

2 days ago
 • Odeeyfannoo
 • USA

Manni Murtii Ameerikaa Dhaaltuun Gonfoo Sa’uudii akka dhihaatuuf ajaja baase

Hogganaan Dhaabbata Tikaa Sa’uudii kan duraanii Sa’aad Al-Jabri, “dhaaltuun Gonfoo Sa’uudii Muhammad Bin Salmaan yaalii…

2 days ago
 • Afrikaa
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Mariin hidha laga Abbaay ilaalchisee biyyoota sadiin jiddutti geggeeffamu wixata irraa kan itti fufu tahuu ibsame

Mariin hidha laga Abbaay ilaalchisee jaarsummaa Gamtaa Afrikaatiin geggeeffamu biyyoota sadeen jiddutti Wixata dabre eegalame…

4 days ago
 • Afrikaa
 • Koroonaa
 • Odeeyfannoo

Afrikaa keessatti lakkoofsi namoota Vaayirasii Koroonaatiin qabamanii miiliyoona 1 darbuu gabaafame

Dhaabbatni To’annoo Dhukkubaa Afrikaa (CDC) jedhamu akka gabaasetti, Ardii Afrikaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koroonaatiin…

5 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Balaa lolaa Naannoo Affaariitti muudateen namoonni 49,000 ol qe’ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa’an

Balaan kun lagni Awaash guutuu hordofuun kan muudate yoo tahu, haga ammaatti aanaalee naannichaatti argaman…

5 days ago