Categories: Og-Barruu Seenaa

Bulchinsa Gaarii (Good Governance) Umar Ibnal Khaxxab

Yeroon yeroo Amiirri Mu’mintootaa Umar Ibnul Khaxxaab bulchaa ture sani. Dubartiin Masrii takka bulchaa Masrii(kan yeroo san Umar bakka bu’ee bulchaa ture) Amr Ibnal Aas iin wal dhabde. ‘Mana kiyya narraa diigee lafa Masjidaa babaldhise’ jattee Umar Ibnal Khaxxaab tti iyyatte.

Umar Ibnu Khaxxaab akkuma iyyaannoon kun isa gaheen maaliif akka mana isii irraa diige, maaliif mirgi isii akka sarbame Amr Ibni Aas gaafate. Innis akkas jechuun deebiseef..

“Lakkoofsi namoota Salaatanii heddumaatu irraan kan ka’e, lafti Masjidaa dhiphate. Masjida baldhisnee ijaaruuf carraan jiru, mana isii diiguudha. Nutis gaatii lafti ishii baasu dachaa beenyaa akka kennamuuf, mana isii immoo diignee Masjida akka baldhiisnu himneef. Isiin garuu hin ta’u jette. Beenyaa isii immoo Faayinaansii galchineefi yeroo barbaaddetti fudhatuu akka dandeessu himneefii jira.”

Amr ibnul Aas mana isii diiguuf sababa qubsaa qabaatullee Umar ibnul Khaxxaab hin quubsine. Kanaaf Masjidni diigamee, manni isii akka deebifamee ijaaramu ajaje.

Leave a Comment

View Comments

Recent Posts

 • Eeshiyaa
 • Odeeyfannoo

Mootummaan Turkiyaan Masjiida beekamaa seeraan ala gara Muuziyeemiitti jijjiiramee ture gara Masjiidaatti akka deebi’u murteesse

Prezdaant Erdogaan Masjiidni beekamaan Ayasofiyaa jedhamu, kan seeraan ala bara 1934 murtii Kaabineetiin qofa gara…

23 hours ago
 • Koroonaa
 • Odeeyfannoo
 • USA

Ameerikaan Adeemsa Dhaabbata Fayyaa Addunyaa keessaa of baasuu kan jalqabde tahuu beeksiste

Prezdaant Traamp Dhaabbatni Fayyaa Addunyaa (WHO) weerara Covid-19 Chaayinaa keessatti jalqaba ka’e, dafee nu hin…

3 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Kantiibaan Bulchiinsa Magaalaa Shashamannee Hidhamuu gabaafame

Kantiibaa Bulchiinsa Magaalaa Shashamannee obbo Tamaam Huseen fi hogganaan Waajira Bulchiinsa fi nageenya magaalichaa Obbo…

3 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaa hordofuun lakkoofsi namoota biyyattii keessatti ajjeefamanii 239 gahuu ibsame

Komishiiniin Poolisii Oromiyaa “''Jeequmsa naannicha keessatti uumameen poolisoonni 9, milishoonni 5 akkasumas lammiileen nagayaa 215…

3 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Gareen Abukaatoo Obbo Jawaar Muhaammad, Jawaariin akka hin dubbisne dhoorkamuu beeksise

Gareen abukaatoo namoota jaha qabu Jawaar Muhaammad dubbisuuf har'atti beellamni qabamuufii kan ture tahus, haaluma…

4 days ago
 • Koroonaa
 • Latin America
 • Odeeyfannoo

Prezdaantiin Braaziil Dhukkuba Vaayirasii Koroonaatiin qabamuu gabaafame

Prezdaantiin Braaziil Jair Bolsonaro weerarri vaayirasichaa addunyaa keessa tatamsa’uu akkuma jalqabeen, dhibeen Covid-19 jedhamu hin…

4 days ago