Odeeyfannoo

Odeeyfannoo Guutuu Addunyaa

 • Eeshiyaa
 • Odeeyfannoo

Poolisiin Paakistaan Haakimoota hanqina uffata ittisa Vayirasiif gargaaru gaafachuu hiriira bahan hidhe

Paakistaan kutaa Quetta jedhamu keessatti, ogeeyyonni fayyaa uffanni Vayirasii Koroonaa ofirraa ittisuuf gargaaru haala gahaa ta’een nuuf hin dhihaanne, jechuun…

1 day ago
 • Afrikaa
 • Odeeyfannoo

Mootummaan Keeniyaa Magaaloota 4tti guyyoota 21’f Sochii Imalaa uggure

Keeniyaatti lakkoofsi namoota dhibee Vaayirasii Koroonaan qabamanii 158 gahe jira, mootummaan tatamsaa’a dhibee kanaa to’achuuf tarkaanfii ciccimoo kan fudhatu jiru…

2 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Itoophiyaatti Namni Vaayirasii Koroonaan qabame kan biraa tokko argamu Ministeerri Fayyaa beeksise

Namni guyyaa har’aa dhibee kanaan qabamuun mirkana’e dubartii umrii waggaa 65 namoota vaayrasichaan qabaman waliin tuttuqaa qabdu ta’uu Ministirri Ministeera…

2 days ago
 • Afrikaa
 • Odeeyfannoo

Inistityuutiin Fayyaa Hawaasa Ityoophiyaa lakkoofsi namoota Vayirasiin Kooornaa irratti argame 43 gahuu beeksise

Inistityuutiin Fayyaa Hawaasa Ityoophiyaa Alhada har’aa baaseen, Ityoophiyaa keessatti Bitoteeysa 3/2012 namni jalqabaa Vayirasii Koroonaatiin qabame argamuu eega mirkanaahee booda,…

3 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Majlisni Oromiyaa Koree deeggarsa harka qalleeyyiif walitti qabu hundeesse

Majlisni naannoo Oromiyaa, lakkoofsi namoota dhibee Koroonaa Vaayirasiin qabamanii biyyattiitti dabalaa jiraatuu hordofuun, sadarkaa Oromiyaatti koree deeggarsa harka qalleeyyiif walitti…

4 days ago
 • Afrikaa
 • Odeeyfannoo

Biyyoota Ardii Afrikkaa weerara Dhibee COVID-19 faalamanii fi bilisa tahan

Weerarri dhibee Koroonaa Vaayiras biyyoota ardii Afrikkaa 50 kan seene yoo tahu, biyyoonni 4 immoo hanga guyyaa har’aa dhibee kana…

5 days ago
 • Eeshiyaa
 • Odeeyfannoo

Mootummaan Siri Lankaa reefa namoota muslimaa gubuu isaatiin hawaasa muslimaa biyyattii dallansiisuu gabaafame

Mootummaan Siri Lankaa reeffa namoota muslimaa lama kanneen sababa dhibee Vayirasii Kooroonaatiin du’an, sirna awwaalcha Islaamaa dhoorkee gubuu (cremation) raawwachuu…

5 days ago
 • Afrikaa
 • Odeeyfannoo

Ardii Afrikaa keessatti lakkoofsi namoota Vayirasii Koroonaatiin qabamanii saffisaan dabalaa jira

Masri namni Dhibee Vayirasii Koroonaa (COVID-19)’n qabame biyya isii keessatti argamuu, February 13/2020 gabaasuun biyya Afrikaa tan jalqabaa turte. Yeroo…

7 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Majlisni Aanaa Dirree Salaatni Juma’aa fi Jama’aa masjidaatti akka hin geggeeffamne Murteesse

Godina Booranaa aanaa Dirree magaalaa Meeggaatti hoggantoonni majlisa aanichaa fi Koreen masjidoota guyyaa har’aa marii geggeessuun, April 2,2020 irraa kaase,…

7 days ago
 • Eeshiyaa
 • Odeeyfannoo

Mootummaan Sa’uudii dhimma Hajjii baranaa irratti murtii irra waan hin gahiniif muslimoonni obsaan akka eeggatan gaafate

Utubaa Islaamaa shanan jidduu Hajjii raawwatuun tokko yoo tahu, nama Muslimaa hajjuu dandahu hunda irratti dirqama. Haaluma kanaan dirqama kana…

1 week ago