Awrooppaa

Odeeyfannoo Awrooppaa

 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Mootummaan UK Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afur irraa imaltoonni biyya isaa akka hin seenne dhorke

Mootummaan Ingiliiz sodaa  COVID-19’n gosti haarawni biyya kiyya ni seena jedhuun, Bitootessa 19,2021 irraa kaasee, Itoophiyaa dabalatee, Omaan, Soomaliyaa fi…

3 months ago
 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

ICC’n yakka Waraanaa lafa Falasxiinotaa humnaan weerarame keessatti raawwatame qorachuu jalqabe

Abbaan alangaa mana murtii yakka  Idil Addunyaa (ICC) , yakka waraanaa  june 2014  irraa kaasee,  loltoonni  Israa’el  lafa Falasxiinotaa  humnaan…

3 months ago
 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Poolisiin Ingiliiz Yuunifoormii hijaabaa poolisii Niiw zilaandiin qophaaye yeroo jalqabaatiif yaalii gochuu eegale

Hijaabni meeshaalee fi haguggaa mataa poolisii waliin uffatamuu danda’u kun, qorannoo ji’oota 16 booda hojjetame. Akkasumas  yoo namni poolisii hijaaba…

3 months ago
 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Dhaabbileen Muslimaa Dararaa Faransaay Muslimoota irratti raawwattu dhaabsisuuf UNtti iyyannoo galchan

Dhaabbileen 36 mootummaan ala tahan kunniin biyyoota 13 irraa kan walitti dhufan yoo tahu, Manni Maree Mirga Namoomaa Dhaabbata Mootummoota…

5 months ago
 • Awrooppaa
 • Koroonaa

Akaakuun Koronaavaayiraasii haaraan UK keessatti argame sodaa guddaa uume

Qondaaltonni fayyaa UK torban dabre Akaakuun Koronaavaayiraasii haaraan argamu fi kutaalee Ingiliiz hedduu keessatti saffisaan tatams'aa jiraachuu labsan. Ministeerri Fayyaa…

6 months ago
 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Mootummaan Faransaayi Masjidoota 76 cufuuf tahuu beeksise

Mootummaan Faransaayi duula jibbaa Islamummaa fi muslimoota biyyattii irratti maqaa finxaaleeyyii amantaa balleessuu jedhuun jalqabe hammeessee itti fufe jira. Ministeerri…

6 months ago
 • Awrooppaa
 • Koroonaa
 • Odeeyfannoo

Briteen talaallii COVID-19 kaampaaniiwwan lama waliin oomishaniiif hayyama kennite

Briteen talaallii dhibee Koroonaa namarraa ittisu, kan kaampaaniiwwan Pfizer fi BioNtech jedhaman waliin oomishan, akka hojii irra oolu hayyama kennuun…

6 months ago
 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Iddoon Awwala Muslimootaa jarraa 12 ol lakkoofsise Ispeen keessatti argame

Ardii Awrooppaa Kaaba Ispeen keessatti iddoon awwaala Muslimootaa jarraa heddu lakkoofsise argame. Iddoon awwaalchaa kun magaalaa Zaragoza jedhamtu keessatti ijaarsa…

7 months ago
 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Manni Murtii Siwiidiin uggura Hijaabaa barattoota Muslimaa irra kaahamee ture kuffise

Manni marii bulchiinsa magaalaa Skurup kan kaaba biyyattiitti argamu, bara dabre barattoonni shammaran Muslimaa umrii 13 gad tahan, mana barnootaatti…

7 months ago
 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Poolisiin Niiwu Ziilaand Dubartoota Muslimaatiif Uffannaa Hijaabaa Hayyame

Adeemsi hijaaba yuunifoormii poolisii keessa galchuu bara 2018, yeroo miseensonni poolisii manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa biyyattii daawwatan irraa kan eegale…

7 months ago