Awrooppaa

Odeeyfannoo Awrooppaa

 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo
 • Og-Barruu

Du’aa’iin akkamitti qeebalamti?

Du'aa'iin akkamitti qeebalamti? Rabbiin na kadhaa isiniifiin qeebala je’e jira. Garuu kadhaa nuti isa kadhannu akka qeebalamtu seeraa fii heera…

3 weeks ago
 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Xaaliyaaniitti sa’aa 24 keessatti, Namoonni 349 sababa Dhibee Koroonaa Vayirasiin lubbuu dhaban

Biyyoota addunyaa sababa dhibee kanaan lakkoofsi namoota du'anii guyyaa irraa guyyaatti itti dabalaa jiru jidduu tokko kan taate, Xaaliyaaniitti guyyaa…

3 weeks ago
 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Mootummaan Xaaliyaan Dhibee Vayirasii koronaa to’achuuf jecha guutuu biyyattii keessatti labsii yeroo muddamaa baase

Mootummaan Xaaliyaan Dhibee Vayirasii Koronaa biyyattii keessatti haala hamaa taheen babal’ataa jiru to’achuuf jecha, guutuu biyyattii keessatti sochii ummataa kan…

4 weeks ago
 • Awrooppaa
 • Awustraaliyaa
 • Eeshiyaa
 • Odeeyfannoo
 • USA

Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa Dhibeen Vaayirasii Koroonaa Chaayinaan ala biyyoota biroo keessatti saffisaan babal’ataa jiraatuu akeekkachiise

Dayirektarri Dhaabbata Fayyaa Addunyaa(WHO) Dr. Teedroos Adhaanom Jum’aa kaleessaa ibsa kenneen, “Chaayinaa keessatti lakkoofsi namoota Vaayirasichaan haarayatti qabaman hir’ataa kan…

2 months ago
 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Londonitti Mu’azzinni Masjidaa ableen dirame

Biyya Biriteen magaalaa Landanitti shoorarkeessaan olaantumaa ummata adii leellisu Masjida naannawa Park Land tti argamu seenuun, Mu'azzina Masjidaa ableen diruun…

2 months ago
 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Rifarandamii June 23, 2016 geggeeffameen, umaatni Briteen Gamtaa Awrooppaa keessaa bahuuf sagalee caalmaa taheen eega murteessee booda, mootummaan biyyattii hariiroo…

2 months ago
 • Afrikaa
 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Paarlaamaan Turkiyaa Wixinee seeraa loltoota gara Liibiyaa erguuf dhiyaate sagalee Caalmaan raggaasise

Mootummaan Turkiyaa torban dabre keessa gaaffii deeggarsa waraanaa mootummaan Liibiyaa beekamtii UN qabu dhiheesse irratti hundaayuun, loltoota lafoo Ji’a kana…

3 months ago
 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Humni galaana Turkiyaa doonii dhaabbata qorannoo Israa’el Galaana Medtiraaniyaan keessaa baase

Dooniin dhaabbata boba’aa Israa’el tun, gara daangaa Cyprus seenuun galaana Meditraaniyaan keessatti hojii qorannoo barbaacha boba’aa irra kan turte yoo…

4 months ago
 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Filannoo guyyaa kaleessaa Briteenitti geggeeffameen Paartiin Conservative injifate

Filannoo miseensota paarlaamaa ariifachiisaa kaleessa gaggeeffame kanaan, paartiin muummicha ministeeraa Boris Johnson kan biyyattii bulchaa jiru, teessoowwan 360 argachuun sagalee…

4 months ago
 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Lammiileen Briteen mana maree biyyattii keessatti bakka bu’oota isaanii filachuuf sagalee kennaa jiran

Ummatni Briteen bara 2016 Gamtaa Awrooppaa keessaa bahuuf rifarandamiin eega murteessee booda, mootummaan biyyattii adeemsa gamticha keessaa bahuu irratti walii…

4 months ago