Awrooppaa

 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Gamtaan Awrooppaa Briteen gamtichaa keessaa akka baatuuf yeroo kaahee ture dheeresse

Gamtaan Awrooppaa kanaan dura Briteen hamma October 30,  2019tti mirgaa fi faayidaa isii kabajsiifattee guututti gamticha keessaa  akka baatu yeroo…

2 months ago
 • Afrikaa
 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Muummichi Ministeeraa Dr Abiy Ahmad, Prezdaant Abdulfattaah Al Siisii waliin mari’ate

Muummichi ministeeraa Dr Abiy Ahmad foramii diinagdee Raashiyaa fi biyyoota Afrikaa magaalaa Soochii keessatti geggeeffamaa jiru irratti kan hirmaataa jiru…

2 months ago
 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Paarlaamaan Briteen Sanadii walii galtee haala biyyattiin Gamtaa Awrooppaa keessaa baatuun ibsu (Brexit deal) ammas kuffise

  Rifarandamii June 23, 2016 geggeeffameen, umaatni Briteen Gamtaa Awrooppaa keessaa bahuuf sagalee caalmaa taheen eega murteessee booda, mootummaan biyyattii…

2 months ago
 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Briteen fi Gamtaan Awrooppaa adeemsa Briteen gamticha keessa baatuun ilaalchisee walii galtee haaraya irra gahuu beeksisan

Prezdaantiin Komishiinii Gamtaa Awrooppaa Jean-Claude Juncker ibsa kenneen, walii galteen ammaa kun gamni lamaanuu akka hin miidhamnetti kan qophaaye tahuu…

2 months ago
 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Xaaliyaan baqattoota seeraan ala biyyattii keessa jiraatan gara irraa dhufanitti deebisuuf qophii xumuruu beeksiste

Mootummaan Xaaliyaan baqattota kumaatamaan lakkaahaman kanneen seeraan ala gara biyyattii eega seenanii booda,  gaaffii kooluugaltummaa dhiyeessanii yeroo ammaa hayyama malee…

2 months ago
 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Dhaamsi gareewwan jibba Diin Islaam qaban irraa Masjidoota Jarman keessa jiraniif ergame hawaasa Muslimaa sodaachise.

Dhaamsi gareewwan jibba Diin Islaam qaban irraa Masjidoota Jarman keessa jiraniif ergame hawaasa Muslimaa sodaachise. Magaalota Jerman gara garaatti gareewwan…

3 months ago
 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Manni Murtii Gamtaa Awrooppaa Hamaas galmee dhaabbata Shororkeessitootaa keessaa akka haqamu murteesse

Manni Murtii Gamtaa Awrooppaa dhaddacha Jum’aa dabre Luxemburg keessatti ooleen,  garee bilisummaa Falasxiinii falmaa jiru,  Hamaas galmee shororkeessitootaa keessaa akka…

3 months ago
 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Lammileen Briteen karoora muummichi ministeeraa Paarlaamaa uguuruuf baase mormuun magaalota biyyattii heddu keessatti hariira geggeessaa jiran

Muummichi ministeera Briteen  Boris Johnson karoora biyyattiin gamtaa Awrooppaa keessaa bahuuf jalqabde galmaan gahuuf jecha,  danqaa paarlaamaa biyyattii irraa isa…

4 months ago
 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Muummichi ministeera Briteen Paarlaamaa biyyattii torbaan shaniif kan ugguru tahuu beeksise

Muummichi ministeera Briteen  Boris Johnson karoora biyyattiin gamtaa Awrooppaa keessaa bahuuf jalqabde galmaan gahuuf jecha,  danqaa paarlaamaa biyyattii irra isa…

4 months ago
 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Mootummaan Biraaziil Ibidda Bosona Amaazoonitti qabate dhaamsuuf deeggarsa maallaqaa Gareen biyyoota G-7 kenne hin fudhu jedhe

Hoggantoonni biyyoota duroomanii G7 jedhamuun beekaman, Faransaay keessatti kora geggeessaa kan turan yoo tahu, kaleessa xumura kora isaanii irratti ibidda…

4 months ago