Eeshiyaa

Odeeyfannoo Eeshiyaa

 • Eeshiyaa
 • Odeeyfannoo

Dhoohinsa Guddaa Beeyruut keessatti muudateen lakkoofsi namoota du’anii 137 gahuu gabaafame

Dhoohinsa hamaa Kiibxata dabre qarqara Buufata Doonii magaalaa Beeyruut keessatti muudateen, hanga ammaatti yoo xiqqaate namoonni 137 akka du’anii fi…

3 days ago
 • Eeshiyaa
 • Odeeyfannoo

Dhoohiinsa Guddaa Beeyruut keessatti muudateen namoonni heddu madaahuu gabaafame

Dhoohinsa hamaa galgala kana qarqara Buufata Doonii magaalaa Beeyruut keessatti muudateen, hanga ammaatti yoo xiqqaate namoonni kudhan akka du’anii fi…

4 days ago
 • Eeshiyaa
 • Odeeyfannoo

Emreets Wiirtuu Gabbisa Niwkilarii biyyoota Arabaatiif kan jalqabaa tahe ifatti hojii jalqabsiiste

Emreets Wiirtuu Gabbisa Niwkilarii “Barakaa” jechuun moggaafate kana, daangaa biyyattii gama Qaxar aanu irratti kan ijaarte yoo tahu, teeknoolojii Kooriyaa…

7 days ago
 • Eeshiyaa
 • Odeeyfannoo

Lammiileen Sa’uudii 10,000 sirna Hajjii bara 1441 geggeessaa jiran

Muslimoonni miiliyoonataan lakkaahaman waggaa waggaan guutuu addunyaa irraa gara Magaalaa Kabjamtuu Makkaa imaluun, sirna Hajjii kan geggeessan tahuun ni beekama.…

2 weeks ago
 • Eeshiyaa
 • Odeeyfannoo

Muummichi Ministeera Maleezhiyaa kan duraanii malaamaltummaan yakkamuun hidhaan waggaa 12 irratti murtaahe.

Muummichi Ministeera Maleezhiyaa kan duraanii Najiib Razaaq Bara 2009 kaasee waggoota 9‘f aango irra kan ture yoo tahu, yeroo biyyattii…

2 weeks ago
 • Eeshiyaa
 • Odeeyfannoo

Lammiileen Turkiyaa waggaa 86 booda har’a Masjiida Ayaa Soofiyaa keessatti salaata jum’aa salaataa jiran

Mootummaan Turkiyaan Masjiida beekamaa seeraan ala gara Muuziyeemiitti jijjiiramee ture, torbaan lama dura gara Masjiidaatti akka deebi’u murteessuun ni yaadatama.…

2 weeks ago
 • Eeshiyaa
 • Odeeyfannoo

Emreets Rokeetii Qorannoo Hawaa gara Plaaneetii Mars jedhamtuu ergite

Emreets Rokeetii qorannoo Hawaa “Hope” jechuun moggaaste Wixata har’aa gara Plaaneetii Mars jedhamtu erguun, biyyoota Arabaa keessaa tan jalqabaa taatee…

3 weeks ago
 • Eeshiyaa
 • Odeeyfannoo

Mootummaan Turkiyaan Masjiida beekamaa seeraan ala gara Muuziyeemiitti jijjiiramee ture gara Masjiidaatti akka deebi’u murteesse

Prezdaant Erdogaan Masjiidni beekamaan Ayasofiyaa jedhamu, kan seeraan ala bara 1934 murtii Kaabineetiin qofa gara Muuziyeemiitti jijjiiramee ture, guyyaa har’aa…

4 weeks ago
 • Eeshiyaa
 • Odeeyfannoo

Iiraan Prezdaant Donald Tramp akka qabamee seeratti dhihaatuuf Dhaabbata Poolisii Addnyaa gaafatte

Abbaan Alangaa Iiraan ajjeechaa January darbe Jeneraal Qaasim Suleeyamnii irratti raawwatame ilaalchisee himannaa kan bane yoo tahu, Prezdaant Donald Tramp…

1 month ago
 • Eeshiyaa
 • Odeeyfannoo

Indiyaa fi Chaayinaan humna waraanaa dabalataan gara daangaatti bobbaasaa jiraatuu gabaafame

Waldhabbiin Indiyaa fi Chaayinaa jiddutti dhimmaa daangaa irratti ka’e hammaatuun torbee lama dura gara walitti bu’iinsaatti ce’uu gabaafamee ture. Kanuma…

1 month ago