Eeshiyaa

Odeeyfannoo Eeshiyaa

 • Eeshiyaa
 • Odeeyfannoo

Waraanni Israa’el Lammilee Falisxiin Masjiid al- Aqsaa keessatti Salaataa turan irratti haleellaa raawwate

Waraanni Israa’el  Muslimoota salaata Jum’aa arraa Masjidal Aqsaa keessatti salaataa turan irratti haleellaa raawwachuun namoonni hedduun miidhamuu gabaafame. Waldaan Baatii…

3 weeks ago
 • Eeshiyaa
 • Odeeyfannoo

Haleellaa Israa’el Gazzaa keessatti raawwateen lakkoofsi Falasxiinoota ajjeefamanii  213 gahe

Humni waraana Israa’el magaalaa Gazzaa keessatti guyyaa haleellaa raawwachuu jalqabe irraa kaasee hanga arraatti daa’imaan 61 fi dubartoota 36 dabalatee…

4 weeks ago
 • Eeshiyaa
 • Odeeyfannoo

Gamtaan Biyyoota Islaamaa Dhiimma Falisxiin irratti mari’achuuf Walgahii Ariifachisaa waame

Gamtaan Biyyoota Islaamaa Haleellaa Isra’eel Falisxiin irratti raawwachuu jirtu irratti mari’achuuf, walgahii ariifachisaa qondaaltonni olaanoon  biyyoota miseensa gamtichaa tahan 57…

4 weeks ago
 • Eeshiyaa
 • Odeeyfannoo

Haleellaa  Waraanni Israa’el  Magaalaa Gazzaa keessatti raawwateen Lakkoofsi Falasxiinota ajjeefamanii 65 gahuu gabaafame

Haleellaan waraanni Isiraa’el Falassxinoota irrati raawwatu hammattee itti fufe jira, Haleellaa Arba’aa har’aa qofa magaalaa Gazaa keessatti humna xiyyaaraan raawwatameen…

1 month ago
 • Eeshiyaa
 • Odeeyfannoo

Haleellaa Waraanni Israa’eel Masiid al-Aqsaa keessatti raawwateen Falasxiinonni 200 ol madaahuu gabaafame

Waraanni Israa’el guyyaa kaleessaa lammiilee Falasxiin Masjiid al-Aqsaa keessatti salaataa turan irratti, gaazaa imaammaanii fi rasaasa plaastikaatiin haleellaa raawwateen, yoo…

1 month ago
 • Eeshiyaa
 • Odeeyfannoo

Biyyoonni lixaa Sarbama Mirgaa Muslimoota Wiigar irratti raawwatamu mormuun Chaayinaa irra qooqqobii kaa’an

Mootummaan Chaayinaa maqaa finxaalessummaa too’achuu jedhuun, kutaa biyyattii Zinjiyaangi jedhamu keessatti muslimoota Wiigar kan dararu tahuu, dhaabbileen mirga namoomaa fi…

3 months ago
 • Eeshiyaa
 • Koroonaa

Mootummaan Sa’uudii  sirna Hajjii bara kanaa irratti hirmaachuuf haal dureewwan  barbaachisaan ifoomse

Mootummaan Sa’uudii tatamsaa’a dhibee Koroonaa Vaayirasii to'aachuuf jecha, ulaagaalee lammileen biyyattii fi kutaalee Addunyaa garagaraa irraa sirna Hajjii   bara kanaa…

3 months ago
 • Eeshiyaa
 • Odeeyfannoo

Sirni Hajjii Bara kanaa Namoota Talaallii COVID-19 fudhatan qofaaf kan hayyamamu tahuu ibsame

Ministeerri Fayyaaa Sa’uudii muslimoonni sirna Hajjii bara kanaa irratti hirmaachuuf hawwii qaban, dirqama talaallii COVID-19’ fudhachuun kan isaan irraa eeggamu…

3 months ago
 • Eeshiyaa
 • Odeeyfannoo

Biyyoonni Khaliij al-Arab waliigaltee “Tumsaa fi Tasgabbii” jechuun moggaasan mallatteessan

Korrii idilee Biyyoota Galoo Galaana Arabiyaa (Khaliij al-Arab) Kibxata har'aa Sa'uudii magaalaa al-Ulaa jedhamtu keessatti kan jalqabame yoo tahu, hogganaan…

5 months ago
 • Eeshiyaa
 • Odeeyfannoo

Breaking News: Sa’uudii fi Qaxar daangaa hunda walii banuuf walii galan

​Ministeerri haajaa alaa Kuweeyt galgala kana akka beeksisetti, Sa’uudii fi Qaxar daangaa lafaa, galaanaa fi qilleensaa hunda halkan har’aa irraa…

5 months ago