Odeeyfannoo Biyyaa

Odeeyfannoo Biyyaa Teenyaa Guutuu

 • Koroonaa
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Namoota Itoophiyaatti COVID-19’n qabamuun isaanii mirkanaawe jidduu 661 magaalaa Finfinnee irraa tahuu ibsame

Naamoota Itoophiyaatti hanga guyyaa har’aatti COVID-19’n qabamuun isaanii mirkanaawe 968 keessaa, isaan 661 magaalaa Finfinnee irraa tahuu Biiroon Fayyaa magaalaa…

16 hours ago
 • Koroonaa
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Lammiileen Itoophiyaa Kuweet irraa deebifamuuf iddoo tokkotti walitti qabaman “haala yaaddeessaa keessa jira” jadhan

Ji'a tokko dura Kuweet dabalatee biyyoonni galoo galaana Arabiyaa lammilee biyyoota gara garaa kanneen waraqaa hayyama jireenyaa hin qabne, sababa…

18 hours ago
 • Koroonaa
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Ityoophiyaa keessatti lakkoofsi namoota Vaayirasii Koroonaatiin qabamuu mirkanaahee 968 gahe

Ministeerri Fayyaa Ityoophiyaa ibsa Jum’aa har’aa baaseen, sa’aatii 24 darbe keessatti qorannoo laabratoorii 5,015 geggeesseen, namoota 137 irratti vaayirasiin koroonaa…

21 hours ago
 • Koroonaa
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Ministeerri Fayyaa Sa’aa 24 dabre keessa qoronnoo geggeefameen namoota 100 irratti vaayirasiin koroonaa argamuu beeksise

Ministeerri Fayyaa ibsa har’a baaseen, qorannoo laabiraatoorii sa’aatii 24 darban keessatti namoota 4,950 irratti geggeeffameen, namoota 100 irratti vaayirasiin Koroonaa…

2 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Majlisni Naannoo Oromiyaa fi magaalaa Finfinnee, “Sanadni dhoksaan dhiyaate seeraa ala” jechuun balaaleefatan

Hoggantoonni Majlisa Federaalaa muraasni, wixinee seeraa Manni Marii dhimmoota Islaamaa labsiin akka hundeeffamu gaafatu, kan kanaan dura paarlaamaaf ergamee fooyya’uu…

3 days ago
 • Koroonaa
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Ityoophiyaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koroonaatiin qabamuu mirkanaahe 731 gahe

Ministeerri Fayyaa Ityoophiyaa ibsa har’a baaseen, sa’aatii 24 darbe keessatti qorannoo laabratoorii 4,352 geggeesseen, namoota 30 irratti vaayirasiin koroonaa argamuu…

3 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Majlisni Wixineen Seeraa majlisni labsiin akka hundeeffamu gaafatu akka hin raggaasifamne gufachiisaa jiraatuu gabaafame

Ummanni Muslimaa waggoota 50 oliif Manni Marii Dhimmoota Islaamaa seeraan akka labsamu gaafataa jira. Wareegama guddaas itti kafalaa turuun ni…

4 days ago
 • Koroonaa
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Itoophiyaatti lakkoofsi Namoota COVID-19’n qabamanii 582 gahe

Itoophiyaan sa’aa 24’n dabre keessa namoota 4048 qorannoo COVID-19 kan goote yoo tahu, namoota 88 irratti dhibeen kun kan argame…

6 days ago
 • Koroonaa
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Ityoophiyaa keessatti lakkoofsi namoota Vaayirasii koroonaatiin qabamuu mirkanaahee 494 gahe

Ministeerri Fayyaa Ityoophiyaa ibsa har’a baaseen, sa’aatii 24 darbe keessatti qorannoo laabratoorii 3,757 geggeesseen, namoota 61 irratti vaayirasiin koroonaa argamuu…

7 days ago
 • Koroonaa
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Manni Marii Ulamaa Itoophiyaa ummanni Salaata Iidaa manatti akka Salaatan murteesse

Manni Marichaa ayyaana Iidul fixrii bara 1441 ilaalchisee ergaa 'baga ittiin isin gahe' jettu eega dabarseen booda, Jidduu kana dhukkubni…

1 week ago