Odeeyfannoo Biyyaa

Odeeyfannoo Biyyaa Teenyaa Guutuu

 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Godina Haadiyaa Magaalaa Bonooshaatti Sagantaan Muhaadaraa  guddaan geggeeffame

Naannoo Sabaa fi sab-lammoota Ummattoota Kibbaa godina Haadiyaa aanaa Shaashoogoo magaalaa Bonooshaatti sagantaan Da’awaa guddaan geggeeffame, sagantaan kun dargaggoota fi…

2 days ago
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Waldaan Islaamummaa fi Misoomaa Ta’aawun hundeeffame

Waldaan Islaamummaa fi misoomaa ta'aawuun Alhada har'aa Caamsaa 29/09/2013 magaalaa Shashamanneetti hundeeffame. Waldaan kun kan hundeeffame beekamtii guutuu majlisa Oromiyaa…

1 week ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Baankiin ZamZam hojii jalqabe

Baankiin Zamzam Sirni Faayinaansii Dhala irraa walaba ta’e, biyyaattiitti akka hundeeffamu adda durummaan sochii kan jalqabe tahuun ifa. Baankichi hayyama…

2 weeks ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Aalimni guddaan biyya keenyaa Sheikh Haaj Abdussamad Muhammad gara ganda Aakiraatti godaanan

INNAALILLAAHII WA'INNAA ILEEYHII RAAJI'UUN Godina Jimmaa aanaa Saxxammaa magaalaa Gaatiraatti waggoota dheeradhaaf barnoota diin Islaam barsiisuun akkasumas hawaasa isaaniif tajaajiluun…

2 weeks ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Makiinaawwan qajeelfamoota tatamsaa’a dhibee COVID-19 ittiin to’aachuuf bahe cabsaan irratti tarkaanfiin fudhatamuu ibsame

Biiroon geejjiba magaalaa Finfinnee  Makiinaawwan lakkoofsaan 1002 tahan kan tatamsaa’a weerara dhibee COVID-19 to’aachuuf bahe cabsaan irratti tarkaanfiin adabbii fudhatamuu…

4 weeks ago
 • Kuusaa
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Salaata IID AL FIXRII 1442 (2021) Magaaloota Garagaraa

Magaalaa Finfinnee Magaalaa Dirree Dhawaa Magaalaa Mooyyaalee Magaalaa Hasaasaa Magaalaa Meeggaa Magaalaa Dodolaa Magaalaa Adaamaa Magaalaa Jimmaa Wolloo Magaalaa Kamisee…

1 month ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Sheikh Muhammadsuruur Haaj Bashiir gara ganda aakhiraa godaanan

Innaa Lillaahi Wa Innaa Ileeyhi Raaji’uun Aalimni biyya keennaa Sheikh Muhammadsuruur Haaj Bashiir Godina Arsii aanaa Roobee Ganda Adamtuu keessatti…

1 month ago
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Waldaan Aksiyoona Baankii Hijraa Gamoo Abbaa Darbii 9 bite Eebbisise

Baankiiwwaan dhalarraa bilisaa biyyatti keessatti hundeeffamuun hojiitti seenuuf sochii irra jiran jidduu tokko kan ta’e, Waldaan Aksiyoona Baankii Hijiraa, gamoo…

2 months ago
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Waldaan Tola oola Diida’aa Harka qalleeyyii 300 deeggarsa godhe

Waldichi baatii Kabajamaa Ramadaanaa sababeeffachuun Alhada kaleessaa Ramadaan 13,1442 harka qalleeyyii fi rakkattoota magaalaa Roobee Diida'aa fii naannawa saniitti argaman…

2 months ago
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Majlisni Oromiyaa,sagantaa deeggarsaa qopheese irratti Muslimoonni dammaqinaan akka hirmaatan afeere

Manni marii Dhimmoota Islaamaa naannoo Oromiyaa, manneen marii dhiimmoota Islaamaa naannoolee biroo dursuun hojii jajjabduu hojjechaa jira. Akkasumas caaseeffamaafi daambii…

2 months ago