Odeeyfannoo Biyyaa

Odeeyfannoo Biyyaa Teenyaa Guutuu

 • Afrikaa
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Mariin hidha laga Abbaay ilaalchisee biyyoota sadiin jiddutti geggeeffamu wixata irraa kan itti fufu tahuu ibsame

Mariin hidha laga Abbaay ilaalchisee jaarsummaa Gamtaa Afrikaatiin geggeeffamu biyyoota sadeen jiddutti Wixata dabre eegalame irratti, Itoophiyaan qajeelfama haarawa kan…

13 hours ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Balaa lolaa Naannoo Affaariitti muudateen namoonni 49,000 ol qe’ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa’an

Balaan kun lagni Awaash guutuu hordofuun kan muudate yoo tahu, haga ammaatti aanaalee naannichaatti argaman 7 irraa lammileen 49,000 ol…

2 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

UN mootummaan Ityoophiyaa mirga lammiilee mormii dhageessifatanii akka kabaju gaafate

Dhaabbata Mootummaa Gamtoomaniitti ogeeyyonni Ejensii Mirgoota Namoomaa, mootummaan Ityoophiyaa lammiileen karaa nagayaatiin mormii akka dhageessisaniif mirga isaanii akka kabaju waamicha…

3 weeks ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Baatiin Zulhijjaa Arba’aa iftaanii jalqaba

Akka lakkoofsa Hijraatti arra Zulqi'daa 29, 1441( July 20,2020) jirra. Addeessi har'a waan hin mul'atiniif, Baatiin Zulhijjaa Arba’aa iftaanii July…

3 weeks ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Dhalattoonni Oromoo biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa Kaabaa jiran mootummaa Itoophiyaatti hiriira bahan

Hiriirri kun magaalaa guddoo Biritaaniyaa Landan, Faransaayi magaalaa Paaris fi Ameerikaa magaalaa Washington DC tti geggeeffame. Hiriira kana irratti hoggantoonni…

3 weeks ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Manni Maree Naannoo Tigraay muudama hoggantoota Komishinii filannoo shan raggaasise

Naannoon Tigraay dhuma baatii Hagayyaa keessa sadarkaa naannootti filannoon akka gaggeeffamu hojjataa jiraachuu ibsuun isaa ni yaadatama. Manni Maree bakka…

3 weeks ago
 • Afrikaa
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Itoophiyaan, “odeeyfannoon hidha laga Abbaay hojiin bishaaniin guutuu jalqabame jedhu dogoggoraa” jette

EBC dabalatee Miidiyaaleen mootummaa Itoophiyaa har’a Ministeera Bishaan, Jallisiifi Inarjii waabeeffachuun 'Itoophiyaan hidha laga Abbaay hojii bishaaniin guutuu jalqabde' jechuun…

3 weeks ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Itoophiyaan tajaajila Interneetii irraa guyyatti Doolaara Miliyoona 4 dhabaa jirti

Dhaabbanni 'NETBLOCK' jedhamu kan dhimma tajaajila Interneetiin wal qabatu hordofu, mootummaan Itoophiyaa tajaajila Interneetii eegaa cufe torbaan 3 gahuu ibse. …

4 weeks ago
 • Afrikaa
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Mariin hidha laga Abbaay ilaalchisee geggeeffamaa ture walii galtee malee xumurame

Ministeerri Bishaan, Jallisiifi Inarjii Ityoophiyaa Silashii Baqqalaa fuula Twitter isaa irratti “Mariin hidha laga Abbaay ilaalchisee Ityoophiyaa, Masrii fi Suudaan…

4 weeks ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Kantiibaan Bulchiinsa Magaalaa Shashamannee Hidhamuu gabaafame

Kantiibaa Bulchiinsa Magaalaa Shashamannee obbo Tamaam Huseen fi hogganaan Waajira Bulchiinsa fi nageenya magaalichaa Obbo Naggawoo Amboo har'a sa'aa booda…

1 month ago