Odeeyfannoo Biyyaa

 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Boordiin Filannoo Biyyaalessaa gaaffii Manni Maree Naannoo Tigraay filannoo gaggeessuuf dhiyeesse kan hin fudhanne ta’uu beeksise

Boordiin Filannoo Biyyaalessa Ityoophiyaa, gaaffii Manni Maree naannoo Tigraay filannoo gaggeessuuf boordichi akka raawwachiisuuf dhiyeesse ilaalachisee ibsa baaseen, Manni Maree…

1 week ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Lammileen Itoophiyaa Sa’uuditti hidhaman rakkachuu himan

Mootummaan Sa'uudii sababa dhukkuba Koroonaa-vaayrasiif ji’oota muraasa dura lammiilee biyyoota garagaraa hayyama jireenyaa hin qabne biyya isaaniitti kan deebisu tahuu…

1 week ago
 • Koroonaa
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

COVID-19 UPDATES June 24, 2020

Ityoophiyaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koroonaatiin qabamuu mirkanaahe 5,034 gahe Ministeerri Fayyaa Ityoophiyaa ibsa har’a baaseen, sa'aatii 24 darbe keessatti…

1 week ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Hoggantoonni Majlisa Magaalaa Finfinnee Sheekh Sulxaan Haaj Amaan irratti himannaa dhiheesuun gabaafame

Manni marii Dhimmoota Islaamaa magaalaa Finfinnee sababa hoggantoota majlisaa jidduu, namoonni tokkummaa hawaasa Muslimaa diigaanii fi seeraa alaatti mindeeffaman jiraatuu…

1 week ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Majlisni waliigalaa Magaalaa Finfinnee, Miindaan Hojjii Raawwachiistuuf akka hin kaffalamne murteesse

Hoggantoota Majlisa magaalaa Finfinnee keessa namoonni tokkummaa hawaasa Muslimaa diiguu fi akka hojiin hin hojjetamne guufachisuun ji'a qofa lakkaa’anii mindaa…

1 week ago
 • Koroonaa
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

COVID-19 UPDATES June 23, 2020

Itoophiyaatti lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii 4,848 gahe Qorannoo laaboraatorii sa’aa 24’n dabre keessa namoota 3773’f taasifame jidduu, haarayatti namoonni 185…

1 week ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Ejensiin Nageenya Odeeyfannoo Neetwoorkii Ityoophiyaa haleellaa karaa interneetiitiin dhaabbilee biyyattii irratti aggaamame fashaleessuu beeksise

Ejensichi ibsa baaseen akka jedhetti, gareewwan teeknolojii teessuma isaanii Masrii godhatan, dhaabbilee Itoophiyaa irratti dhiibbaa diinagdee fi siyaasaa akkasumas yaada…

1 week ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Ityoophiyaan gaaffii Masri Mana Marii Nageenyaatii dhiheessiteef deebisaa kennite

Mootummaan Masri torbee dabre gama ministeeraa haajaa alaa isaatiin, Ityoophiyaan hidha laga Abbaay ilaalchisee Masri fi Suudaan waliin walii galtee…

1 week ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Kolleejjii Imaamu Shaafi’ii gara Yunivarsitiitti guddisuuf dhagaan bu’uraa kaayame

Kolleejjiin Islaamaa Imaamu Shaafi'ii kan magaalaa Adaamaatti argamu, waggoota dura hojiitti kan seene yoo tahu, guyyaa har’aa gara Yuunivarsitiitti guddisuuf…

2 weeks ago
 • Koroonaa
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Naannoo Oromiyaatti lakkoofsi namoota COVID-19’n qabamanii 251 gahe

Qorannoo COVID-19 naannichaatti sa’aa 24’n dabre keessaatti namoota 240’f taasifameen, namoonni qabaman 16 argamu biiroon fayyaa naannichaa beeksise. Namoonni 16’n…

2 weeks ago