Odeeyfannoo Biyyaa

 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Miseensoonni Kaabinee Bulchinsa Magaalaa Finfinnee Hoggantoota Majlisa magaalattii waliin mari’atan

Itti aanaa kantiibaa magaalaa Finfinnee Injinar Taakkalaa Uumaa dabalatee miseensoonni kabineen bulchinsa magaalattii, guyyaa har’aa hogantoota fi miseensoota boordii Majlisa…

2 weeks ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Mariin Paartiileen siyyaasaa Boordii Filannoo Biyyaalessaa waliin gaggeessaa turan adda cite

Boordiin Filannoo Biyyaalessaa Jum’aa har’aa wixinee dambii seera filannoo raawwachiisuuf dhihaate irratti, paartiilee mormitootaa waliin marii jalqabee kan ture tahus,…

2 weeks ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Mormitoonni Iraaq Qonsilaa Iiraan magaalaa Najaafitti argamu guban

Lammiileen Iraaq malaamaltummaa mootummaa biyyattii keessatti babal’ateen walqabatee, qaalayiinsa jireenyaa hammaataa dhufe mormuun ji’a lama dura daanditti bahuun isaanii ni…

3 weeks ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Majlisni cehumsaa hojiiwwan ji’oota jaha keessatti akka hojjetuuf karoorfame kan hin hojjatin tahuu ibsame

Ji'a jaha dura hoggantoonni Majlisa Federaalaa duraanii hundi aangoo irraa kaafamuun, Majlisni cehumsaa ji’oota jahaaf turu kan Ulamaafi hayyootaan hundeeffame…

3 weeks ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

ODP fi ADP’n Paartii Badhaadhina Itoophiyaatti makamuuf Murteessan

Paartiilee miseensa ADWUI jidduu kan tahan, paartiin naannoo Oromiyaa bulchuu jiru ODP fi kan naannoo Amaaraa bulchuu jiru ADP'n, guyyaa…

3 weeks ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Paarlaamaan Ityoophiyaa wixinee labsii haasaya jibbiinsaa fi odeeyfannoo sobaa too’achuu ilaallatu irratti mari’ate

Manni Maree Bakka Bu'oota Ummataa walga'ii idilee 5ffaa har'a kan gaggeesse yoo ta’u, wixinee labsii odeeyfannoo sobaa fi haasaya jibbiinsaa…

3 weeks ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Balaa Konkolaata Magaalaa Holataatti muudateen lubbuun nama 17 dabruu gabaafame

Balaan kun galgala sa'aa 12:00 booda, Waliitti bu’iinsa siinoo fi hayiruufii jidduutti uumameen kan dhaqqabe yoo tahu, lubbuun nama 17…

3 weeks ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Boordiin Filannoo Biyyaalessaa Ummanni Godina Sidaamaa Naannoo tahuuf sagalee ol’aanaa tahee kennuu beeksise

Rifarandamii dheengadda Naannoo Kibbaa godina Sidaamaa keessatti geggeeffameen, godinichi sagalee naannoo ta’ee ijaarramuu isa dandeessisu kan argate tahuu ibsame. Boordiin…

3 weeks ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Manni Marii ADWUI walitti makamuu dhaabbilee isaa raggaasise

Murtii torban dabre waliitti makamuu dhaabbilee ADWUI irratti, Koreen hojii raawwachistuu dhaabbatichaa sagalee caalmaan dabarse raggaasisuuf, manni marii addichaa guyyaa…

3 weeks ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Konfiransiin nageenyaa abbootii amantaa fi abbootii Gadaatiin qophaa’e magaalaa Finfinneetti geggeeffame

Kaayyoon Konfiransii kanaa, marii dhimma nageenyaa ummata Oromoo fi Amaaraa irratti xiyyeeffate yoo tahu, Ulamaan gurguddoon biyya keenyaa, abbootiin amantaalee…

3 weeks ago