USA

Odeeyfannoo USA irraa arganne

 • Eeshiyaa
 • Odeeyfannoo
 • USA

Iiraan Humni Galaana Ameerikaa Markaba isii danquuf yaalii godha taanaan deebisaa hamaa kan kennitu tahuu akeekkachiiste

Markabni Mootummaa Iiraan Boba’aa fe’atte takka gara Venezweelaa imala jalqabuu eega gabaafamee boode, Ameerikaan Markabattii irratti tarkaanfii kan fudhattu tahuu…

1 week ago
 • Odeeyfannoo
 • USA

Masjiidu Towfiq kan Magaalaa Minneapolis keessatti argamu balaa ibiddaatiin miidhamuu gabaafame

Masjiidni guddaan Hawaasa Oromoo kutaa Minnesota magaalaa Minneapolis keessatti argamu, kan Towfiq Islamic Centre jedhamu sababa hin beekamneen gubachuu gabaafame.…

2 weeks ago
 • Koroonaa
 • Odeeyfannoo
 • USA

Ameerikaatti qorichi Iiboolaa yaala COVID-19’f akka oolu hayyamamuu gabaafame

Abbaan Taayitaa To’annoo Nyaataa fi Qorichaa Ameerikaa (FDA)’n dawaan dhukkuba Iiboolaa ‘Remdesivir’ jedhamu, namoota dhibeen vaayirasii koroonaa itti hammaate yaaluuf…

3 weeks ago
 • Odeeyfannoo
 • USA

Ameerikatti Gatiin Boba’aa haala kanaan dura muudatee hin beekneen kufuu gabaafame

Ameerikatti fedhiin bittaa boba’aa dhabamuun, gatiin boba’aa seenaa keessatti yeroo jalqabaatiif zeroo gaditti bu’uun negative seene. Gatiin Negatiiva keessa seene…

1 month ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa
 • USA

Ameerikaa keessatti namoonni hidda dhaloota Ityoophiyaa qaban 100 ol sababa Vaayirasii koroonaatiin du’uu gabaafame

Ameerikatti ambaasaaddarri Ityoophiyaa Obbo Fitsum Araggaa VOA’f ibsa kenneen, lammiileen Ityoophiyaa fi lammiileen Ameerikaa hidda dhaloota Ityoophiyaa qaban 100 ol…

1 month ago
 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo
 • USA

Weerara Koroonaa-vaayrasiin booda ilaalchi Muslimoota Hijaaba uffataniif Ameerikaa keessa ture caphuun gabaafame

Ameerikaa fi biyyoota lixaa keessatti fiixaaleeyyiin warra adii jibba Islaamaa leellisan Muslimoota adamsuu, addatti ammoo dubartoota Muslimaa irra miidhaa hamaa…

1 month ago
 • Odeeyfannoo
 • USA

Ameerikaa keessatti lakkoofsi namoota sababa Vayirasii koroonaatiin du’anii kuma 28 dabruu gabaafame

Ameerikaa keessatti Kiibxata kaleessaa qofa namoonni 2, 228 vaayrasii koroonaatiin akka du’aniifi, walumaagalatti biyyattii keessatti lakkoofsi namoota sababa Vayirasii koroonaatiin…

1 month ago
 • Odeeyfannoo
 • USA

Donald Tramp deeggarsa maallaqaa Ameerikaan Dhaabbata Fayyaa Addunyaa (WHO) kennitu addaan kutuu beeksise

Prezdaant Traamp ibsa kenneen, Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa weerara Vayirasii koroonaa ilaalchisee maqaa Chaayinaa eeguuf jecha yeroo dheeraaf odeeyfannoo sobaa kennaa…

1 month ago
 • Awrooppaa
 • Awustraaliyaa
 • Eeshiyaa
 • Odeeyfannoo
 • USA

Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa Dhibeen Vaayirasii Koroonaa Chaayinaan ala biyyoota biroo keessatti saffisaan babal’ataa jiraatuu akeekkachiise

Dayirektarri Dhaabbata Fayyaa Addunyaa(WHO) Dr. Teedroos Adhaanom Jum’aa kaleessaa ibsa kenneen, “Chaayinaa keessatti lakkoofsi namoota Vaayirasichaan haarayatti qabaman hir’ataa kan…

3 months ago
 • Breaking
 • Odeeyfannoo
 • USA

Seeneetiin Ameerikaa himannaa Yakkaa, Prezdaant Traamp aangoo irraa ittiin kaasuuf dhiyaate Sagalee Calmaan Kuffise

Manni marii olaanaan Ameerikaa (Seeneetiin), himannaa yakkaa miseensoonni mana marii ummata (Kongireesoonni) sagalee calmaan dabarsuun, prezdaantii Ameerikaa 45ffaa, Doonald Traamp…

4 months ago