Og-Barruu

 • Og-Barruu
 • Seenaa

Umar bin al Khaxxaab Taatee addaa!

Jaafar Beyaan Gaafa Sahaabtichi colleen Umar ilmi Khaxxaab duree Muslimootaa ture san, bakka qabeenyi Muslimootaa itti walitti qabamurraa gaalli takka…

1 month ago
 • Og-Barruu
 • Seenaa

Umar bin Al-Khaxxaab yoom rafa?

Gaafa tokko Mu’awiyaa binu Khudeeyji biyya Misraa irraa injifannoo Iskandariyaatti argatan itti gabaasuuf Madiinaa dhufe. Hoggaa inni masjida ol seene…

1 month ago
 • Og-Barruu

Beekkamtii Barbaadduu?

Warra lafaa osoo hin taane, beekkamtiin guddoon warra samii biratti beekkamuudha. Beekkamtiin dhugaan nama fayyadduus sani. Beekkamtii warra lafaa, booddeen…

2 months ago
 • Odeeyfannoo
 • Og-Barruu

Mudannoo paarlaamaa Keeniyaa fi Niiw Ziilaand keessatti mudatte

Torbee lamaan dabre kana keessa paarlaamaa biyyoota garagaraa lamatti mudannoon walfakkaatu mudate. Biyyoonni lamaan kun tokko biyya oollaa keenya Keeniyaa…

4 months ago
 • Fayyaa
 • Odeeyfannoo
 • Og-Barruu

Hadiisa 10 qabeenya Umamaa fi kunuunsa Naannoo Ilaalchisee

Qophii: Abbaas Ibnul Islam Wantoota Yeroo ammaa Addunyaa Cinqaa jiru keessaa tokko haphachuu qabeenya uumamaa fi faalama qilleensaati. Sabaaba faalama…

5 months ago
 • Odeeyfannoo
 • Og-Barruu

Kaayyoon hedduu fuudhuu karaa godhamteef maali?

Qophii:  Usmaan Abdullaxiif Haqa isaanii eeguu dandeenyaan Shari'aan Islaamaa dhiiraaf hiree takkaa ol fuudhuu lafa keessee jirti. Hedduu fuudhuun karaa…

6 months ago
 • Odeeyfannoo
 • Og-Barruu
 • Saayinsiif Teknoolojii
 • USA

​​Telefoonni Kaampaanii HUAWEI amma booda oomishamu tajaajila Facebook fi Google kan hin qabne tahuu quba qabduu?

  Kaampaanii  Telefoona SMART tahan oomishan Keessaa sadarkaa lammaffaa irratti kan argamu Kaampaanii Chaayinaa HUAWEI  jedhamuun beekamu  yoo tahu, biyyoota…

6 months ago
 • Seenaa

Ramadaana 17 fi Injifannoo lola Badri.

Qophii : Abbaas Ibnul IslamI slaamummaa keessatti baatiin Ramadaana baatiiwwan biroo caalaa Muslimoota biratti baatii jabaadha. Baatii kana keessa dalagaawwan…

7 months ago
 • Odeeyfannoo
 • Saayinsiif Teknoolojii

Dhaabbanni Feesbuuk jiddu gala gamaaggama qabiyyee jalqabaa Keeniyaatti banuuf akka tahe beeksise

Dhaabbanni Feesbuuk biyyoota Afrikaa Saharaa gadi jiran keessatti yeroo duraatiif jiddu gala gamaggama qabiyyee (Content Review) Keeniyaa magaalaa Naayiroobii keessatti…

10 months ago
 • Odeeyfannoo
 • Saayinsiif Teknoolojii

Facebook ergaa barreeffamaa (text message) irratti tajaajila haaraya jalqabuu beeksise.

Dhaabbanni Facebook fayyadamtoonni isaa ergaa barreeffamaa (text message) tokko eega erganii booda yoo kan gaabban tahe, daqiiqaa 10 keessatti balleessuu…

10 months ago