- Advertisement -

- Advertisement -

Istiingrey

STINGRAY Uumamni kun Stingray jedhama. Stingray Sanyii qurxummiiti. Qaamni uumama kanaatis kan ajaa’ibaati.…

- Advertisement -

- Advertisement -

Jaguwaarandii

 Mee amma ammoo Xayyaara yaadaa yaabbannee gara ardii ameerikaa haa imallu. Bineensi hardhaaf isinii filadhes…

- Advertisement -