Saayinsiif Teknoolojii

Saayinsiifi Teknoolojii.
Qooda Kana keeysatti, odeeyfannoo teknoolojiitiifi, Argannoo saayinsii haaraya hordofnee dhiheessina. Saayinsii Qabatamaa saayintistoonni mirkaneessan qofarratti xiyyeeffanna.

 • Odeeyfannoo
 • Saayinsiif Teknoolojii

Saatalaayitiin Emreets Suuraa Plaaneetii Mars erguu jalqabde

Emreets Rokeetii qorannoo Hawaa “Hope” jechuun moggaaste ji'a saddeet dura gara Plaaneetii Mars jedhamtu erguun, biyyoota Arabaa keessaa tan jalqabaa…

8 months ago
 • Kaanaadaa
 • Koroonaa
 • Odeeyfannoo
 • Saayinsiif Teknoolojii

Kanadaan Appilikeeshina Telefoona nama dhibee COVID-19’n faalame adda baasu hojjatte

Muummichi ministeera Kanadaa Justin Trudeau "Appilikeeshiniin bilbila ammayyaa ‘COVID Allert' jedhamu kun kalaqa haarawa dhibee kana ittisuuf fayyaadu" jedhe. Akkasumas…

1 year ago
 • Fayyaa
 • Og-Barruu
 • Saayinsiif Teknoolojii

PUBG hin taphatinaa!

PUBG'n (PlayerUnknown's Battlegrounds) geema mobaayila irratti fe'amu yoo tahu, ijoolleen teenya hedduun jaalala Geema PUBG kana akka qaban argine, keessumattu…

1 year ago
 • Fayyaa
 • Saayinsiif Teknoolojii

Koroonaa-vaayras irraa hubannoof

 Akkuma beekkamu, dhukkubni Koroonaa-vaayras jalqaba biyya Chaaynaatti mul'ate. Tohannoo mootummaa Chaaynaa ala tahuun biyyoota Addunyaaw 60 ol gahuun isaa ifa.…

2 years ago
 • Odeeyfannoo
 • Og-Barruu
 • Saayinsiif Teknoolojii
 • USA

​​Telefoonni Kaampaanii HUAWEI amma booda oomishamu tajaajila Facebook fi Google kan hin qabne tahuu quba qabduu?

  Kaampaanii  Telefoona SMART tahan oomishan Keessaa sadarkaa lammaffaa irratti kan argamu Kaampaanii Chaayinaa HUAWEI  jedhamuun beekamu  yoo tahu, biyyoota…

2 years ago
 • Odeeyfannoo
 • Saayinsiif Teknoolojii

Dhaabbanni Feesbuuk jiddu gala gamaaggama qabiyyee jalqabaa Keeniyaatti banuuf akka tahe beeksise

Dhaabbanni Feesbuuk biyyoota Afrikaa Saharaa gadi jiran keessatti yeroo duraatiif jiddu gala gamaggama qabiyyee (Content Review) Keeniyaa magaalaa Naayiroobii keessatti…

3 years ago
 • Odeeyfannoo
 • Saayinsiif Teknoolojii

Facebook ergaa barreeffamaa (text message) irratti tajaajila haaraya jalqabuu beeksise.

Dhaabbanni Facebook fayyadamtoonni isaa ergaa barreeffamaa (text message) tokko eega erganii booda yoo kan gaabban tahe, daqiiqaa 10 keessatti balleessuu…

3 years ago
 • Odeeyfannoo
 • Saayinsiif Teknoolojii

Chaayinaan Saatalaayitii akka addeessaa halkan iftu gara hawaatti erguuf qophaayaa jirti

Chaayinaan saatalaayitii ifa aduu irraa argatu akka addeessaa deebisee calaqqisuu danda’u kan hojjataa jirtu yoo tahu, waggaa lama booda gara…

3 years ago
 • Odeeyfannoo
 • Saayinsiif Teknoolojii

Tajaajilli YouTube Sa’aa 1 oliif Addaan cite

Tajaajilli Youtube kan Sa’aa 1 oliif addaan citee ture amma deebi’ee dalagaa eegalee jira. YouTube dhaabbata guddaa kaampaanii Google jalatti…

3 years ago
 • Odeeyfannoo
 • Saayinsiif Teknoolojii
 • USA

Feesbuukiin nama miiliyoona 50 butamee akka ture beekame

Dhaabbanni Feesbuuk akka jedhetti akkaawontiin fayyadamtoota isaa miiliyoona 50 tahan qaamota hin beekamneen butamuu, Kiibxata dabre kan hubate tahuu ibse.…

3 years ago