Saayinsiif Teknoolojii

 • Odeeyfannoo
 • Saayinsiif Teknoolojii

Appilikeeshiiniin Telegram biyyoota addunyaa heddu keessatti dhaabbatee akka ture beekame

Appilikeeshiiniin Telegram ganama har'aa irraa jalqabee biyyoota addunyaa heddu keessatti dhaabbatee akka ture dhaabbatichi beeksise. Dhaabbatichi gama Twitteriitiin akka ibsetti,…

2 years ago
 • Og-Barruu
 • Saayinsiif Teknoolojii

Riqicha Daawwitii irraa hojjatame.

Riqichi kun biyya chaayinaa daggala guddaa tokko keessatti gaara 2 jiddutti hojjatame. ol fageenyi isaa lafarraa Meetira 300 yoo tahu,…

2 years ago
 • Saayinsiif Teknoolojii

Telefoona Foolii Fuunfatu.

Jawwaalli Kun KAT S61 jedhama. namoota Konistraakshiina ykn Ijaarsa adda addaa keessa hojjataniif qophaahe. Bakka hojiitti akka tasaa yoo keemikaalli…

2 years ago
 • Og-Barruu
 • Saayinsiif Teknoolojii

Makiinaa Shofeera Malee Deemtu

Amma booda Shofeerri gursaa buleefii shofeerri machaawes yaaddoo takka malee makiinaa oofuuf deema. Konkolaataan kun Self Driving Car jedhama. Self-Driving…

2 years ago
 • Saayinsiif Teknoolojii

Earphone Afaan Namaa Hiiku

Kaampaaniin Google Earphone Ajaa'ibaa tokko hojjate. Earphone Bluutuuzaan dalagu kun, Afaan 40 hiikuu dandaha. kanaafuu namni Afaan ingiliffaa beeku, nama…

3 years ago
 • Saayinsiif Teknoolojii

Tile (Meeshaa Furtuu namaa barbaadu)

Telefoona keenya yoo mana keeysatti bakka keenne dhabne, telefoona nama birootiin itti bilbillee yoo inni yaame barbaannee argina. furtuun yoo…

3 years ago
 • Saayinsiif Teknoolojii

Toyotan Bara 2022 Konkolaataa Ajaa’ibaa hojjachuuf deema jedhe.

Makiinaan socho'uudhaaf gaaza barbaada. yeroo dhihoo asitti ammoo, makiinaawwan humna elektriikaatiin hojjatanis oomishamutti jiru. garuu rakkoon makiinaa elektriikaa baatrii isaati.…

3 years ago
 • Saayinsiif Teknoolojii

Roobootiin akkamitti Namaan haasawa?

Sa’udiin Addunyaa irratti yeroo jalqabatiif Robootiif lammummaa kennite. Kora Investimentii magaalaa Riyaad keessatti qophaaye irratti Robotiin namaan walii waliigaltu, ummatatti…

3 years ago