Categories: Og-Barruu Seenaa

Dubbiin Awwaannisaa Qur’aana keessatti ibsamtee?

Yeroo ammaa kana biyya keenya iddoo gara garaatti hoomaan Awwaanisaa oomisha qotee bulaa barbadeesutti jira. Miidhaan balleysee, miidhaa hamaatu oomisha midhaanii irra gahe. Naannicha tohatee iddoo tokko tokkotti humna namaatii ol tahuutu himama.

Qur’aanni daawwitii keenya! Haalota keessa jirruufi mudannu keessatti if ilaalla. Rakkoo keessa jirru akka keessaa itti baanu isaatu mala nuuf dhaha. Rabbiin guddaan waa’ee Awwaannisaa Qur’aanatti dubbatee jira. Rakkoo isaan mudachuu dandeenyuufi mala keessaa itti baanu dhaamsa nuuf dabarse.

Suuraa al A’araaf lakkoofsa 133 irratti akkas jedha.
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ
{Bishaan dachii isaanii lolaase, awwaannisa midhaan isaanii fixe, injiree isaan nyaattu, raachaa bishaan isaanii guuteefi bishaan isaan dhugan dhiiga itti goonee isaan qormaatne(isaanitti ergine). (Isaan garuu) san boodaas boona itti fufan.}

Ummata keenya! Duba kun dhaamsa salphaa miti. Awwaannisni waan Rabbiin ummata isatti Kafare ittiin qormaataa ture. Daangaa Rabbii cabsuu haa eeggannu. Sababa nuti badii hojjanneef hoongeen lafa bu’uu mala. Gama Rabbii haa deebinu. Rahmata isaa haa kajeellu.
Nuuralhudaa
Soora Qalbii Muslimaa

Leave a Comment

Recent Posts

 • Eeshiyaa
 • Odeeyfannoo

Mootummaan Turkiyaan Masjiida beekamaa seeraan ala gara Muuziyeemiitti jijjiiramee ture gara Masjiidaatti akka deebi’u murteesse

Prezdaant Erdogaan Masjiidni beekamaan Ayasofiyaa jedhamu, kan seeraan ala bara 1934 murtii Kaabineetiin qofa gara…

21 hours ago
 • Koroonaa
 • Odeeyfannoo
 • USA

Ameerikaan Adeemsa Dhaabbata Fayyaa Addunyaa keessaa of baasuu kan jalqabde tahuu beeksiste

Prezdaant Traamp Dhaabbatni Fayyaa Addunyaa (WHO) weerara Covid-19 Chaayinaa keessatti jalqaba ka’e, dafee nu hin…

3 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Kantiibaan Bulchiinsa Magaalaa Shashamannee Hidhamuu gabaafame

Kantiibaa Bulchiinsa Magaalaa Shashamannee obbo Tamaam Huseen fi hogganaan Waajira Bulchiinsa fi nageenya magaalichaa Obbo…

3 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaa hordofuun lakkoofsi namoota biyyattii keessatti ajjeefamanii 239 gahuu ibsame

Komishiiniin Poolisii Oromiyaa “''Jeequmsa naannicha keessatti uumameen poolisoonni 9, milishoonni 5 akkasumas lammiileen nagayaa 215…

3 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Gareen Abukaatoo Obbo Jawaar Muhaammad, Jawaariin akka hin dubbisne dhoorkamuu beeksise

Gareen abukaatoo namoota jaha qabu Jawaar Muhaammad dubbisuuf har'atti beellamni qabamuufii kan ture tahus, haaluma…

4 days ago
 • Koroonaa
 • Latin America
 • Odeeyfannoo

Prezdaantiin Braaziil Dhukkuba Vaayirasii Koroonaatiin qabamuu gabaafame

Prezdaantiin Braaziil Jair Bolsonaro weerarri vaayirasichaa addunyaa keessa tatamsa’uu akkuma jalqabeen, dhibeen Covid-19 jedhamu hin…

4 days ago