Categories: Og-Barruu

Duniyaa

Jafar Bayaan

Abdullaahi bin Mas’uud akki je’u:
“Ilmi namaa hundi ganama keeysummaatu adunyaaf hirribaa lafaa ka’a, qabeenyi isa bira jirus amaanaadha. Kheeysummaan gala qabdi, amaanan abbaatti deebiti.” Galti keeysummaa du’aan gama aakhiraa hoggaa tahu, amaanaan abbaatti deebitus qabeenya ati walitti qabdu warra Rabbiin qoodeefiitu nyaataa isaaniitu itti hafa.

kanaaf Rasuulli sallallaahu aleeyhi wasallam. “Ilmi namaa qabeenya kiyya qabeenya kiyya jedha. Qabeenyi kee waan nyaattee dhume malee, waan uffattee daare malee, waan sadaqattee ol kaayatte malee ni hafee!” ja’an. Qabeenya kee kan hafu Rabbiitu beekha nama nyaatu.

Abdullaahi bin Abbaas akki je’u: “Rabbiin duniyaa tana bakka sadiitti adda qoode. Qooda takka warra amaneef, qooda takka munaafiqaaf, qooda takka kaafiraaf addaan hire. Warri amane qoodaa isaaniitiin galata aakhiraa bitatan, munaafiqoonni qooda isaaniitiin duniyuma dabaluuf rakkatan, Kaafiroonni qooda isaaniitiin qananii duniyaa qofa itti bitatan.”

Rabbiin ol tahe akki je’e:

“Duniyaan heddumeeyfachuun isin shaakalee jira. Hanga duutanii qabrii seentan.” Duniyaan shaakala guddaadha qabdi. Fatanaa guddoodha. Dalagatnii kheeyrii duniyaa fii aakhiraa itti bitachuun ammoo furmaata isiiti. Isiif jecha obboleeysi obboleeysa jibbuu, haadhaa fii abbaa muruu, jaarsaa fii jaartiin addaan yaa’anii ilmaan hadiyyoomsuun hin malle. Wannumaan duniyaa barbaadaniifuu ilmaan, haadhaa fii abbaa, firaa fii aanaa, miskinaa fii dhabaa ittin gargaaruuf tahuu qaba.

Leave a Comment

Recent Posts

 • Koroonaa
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Namoota Itoophiyaatti COVID-19’n qabamuun isaanii mirkanaawe jidduu 661 magaalaa Finfinnee irraa tahuu ibsame

Naamoota Itoophiyaatti hanga guyyaa har’aatti COVID-19’n qabamuun isaanii mirkanaawe 968 keessaa, isaan 661 magaalaa Finfinnee…

14 hours ago
 • Koroonaa
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Lammiileen Itoophiyaa Kuweet irraa deebifamuuf iddoo tokkotti walitti qabaman “haala yaaddeessaa keessa jira” jadhan

Ji'a tokko dura Kuweet dabalatee biyyoonni galoo galaana Arabiyaa lammilee biyyoota gara garaa kanneen waraqaa…

16 hours ago
 • Koroonaa
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Ityoophiyaa keessatti lakkoofsi namoota Vaayirasii Koroonaatiin qabamuu mirkanaahee 968 gahe

Ministeerri Fayyaa Ityoophiyaa ibsa Jum’aa har’aa baaseen, sa’aatii 24 darbe keessatti qorannoo laabratoorii 5,015 geggeesseen,…

19 hours ago
 • Afrikaa
 • Odeeyfannoo

Suudaan hidhattoonni Ityoophiyaa daangaa ce’uun loltoota isii irratti haleellaa raawwatuu beeksiste

Dhaabbanni Odeeyfannoo Suudaan akka gabaasetti, hidhattoonni Ityoophiyaa Khamiisa kaleessaa daangaa ce’uun loltoota mootummaa Suudaan irratti…

23 hours ago
 • Odeeyfannoo
 • USA

Magaalaa Miniyaapolisiitti Ajjeechaan Poolisni nama adii, nama gurraacha irratti raawwate Mormii Cimaa kaase

Ameerikaa Kutaa Minesootaa magaalaa Miniyaapolisiitti, guyyaa lama dura Viidiyoon Poolisoonni nama adii, nama gurraacha lammii…

2 days ago
 • Koroonaa
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Ministeerri Fayyaa Sa’aa 24 dabre keessa qoronnoo geggeefameen namoota 100 irratti vaayirasiin koroonaa argamuu beeksise

Ministeerri Fayyaa ibsa har’a baaseen, qorannoo laabiraatoorii sa’aatii 24 darban keessatti namoota 4,950 irratti geggeeffameen,…

2 days ago