Categories: Og-Barruu

Ergamaa haqaa jalan deema!

Jaafar Bayaan

Advertisements

Haqa gosa abaluutirra dhara gosa tiyyaa naaf wayya jedhe namichi doofummaan gammoojjii arabaa amata 1500 dura ija jaamsite tokko. Namni Museeylamaa ja’amu tokko anis Nabiyyii jedhee lafaa kaanaan gosti isaa hundi nabiyyii gosa teenyaa ja’anii wajjiin dhaabbatan. Namicha gosa isaa tokko gaafatan duuba. “Dhugumaan Museeylamaan Nabiyyiidhaa?” Ja’aniin. “Lakkii, akkan maqaa haadha tiyya beekhuttin kijiba museeylamaa beeka garuu kijibaa gosa tiyyaatu dhugaa fii haqa gosa biraa naaf caala je’eetin jala deema” jedheen.

Waggaa 1500 booda arra sa’aan ani barruu tana katabu. Nama hedduutu haqa gosa biraarra dhara gosa kiyyaa naaf wayya jechaa jira. Doofummaan mana barnootaa dhaqan, makiinaa yaabbatan, mobaayila qabatanis nama hin dhiifne doofummaa ija cufatanii gosa ifii jala deemuu tana. Doofummaa akkasii sanii miti hidhannoon tiyya. Ani hidhannoon tiyya Nabiyyii adeeroota isaa dharaa wajjiin dhiisee biraa baqate. Hidhannoon kiyya Ergamaa Bilaal habashaa fii Abuu Bakri arabaa walitti obboloomse. Hidhannoon kiyya Ergamaa “ilmaan namaa hundi wal qixa, abbaan keeysan tokko aadam biyyeerraa dhufe, Arabni kan araba hin tahin hin caalu, gurraachi adii hin caalu, yoo sodaa Rabbiin taate malee” jechuun amata 1400 nuuf dhaame.

Hidhannoo kiyya san gad lakkisee jumlaatti gosas, sabas, amantiis, nama tokkos sheeyxaana hin godhu, nama tokkos dharaan malaaykaa ykn nabiyyii hin godhu.

Ani Nabi Muhammad sallallaahu aleeyhi wasallam jalan deema.

Qophii: Jafar Beyan

Share
Published by
NuuralHudaa

Recent Posts

 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Jilli Mootummaa Saa’uudii itti aanaa ministeera haajaa alaatiin durfamu Ityoophiyaa daaw’ataa jira

Jilli qondaaltota mootummaa Sa’uudii fi bakka bu’oota hawaasa daldala biyyattii miseensa 50 qabu kun, itti aanaa ministeera haajaa alaa Sa’uudii…

2 hours ago
 • Og-Barruu
 • Seenaa

Luqmaan Al Hakiim, Akkamitti Hakiima Ta’e?

Akkamitti Hakiima taate(hayyummaa arkatte)? Ja'ani Luqmaan al Hakiim gaafatan. "Dhugaan dubbadha! Amaanaan eega! Maalaaya'nii(waan bu'aa hin qabne) irraahin fagaadha." Ja'e.…

24 hours ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Balaa Konkolaataa Godina Iluu Abbaa Boor keessatti muudateen lubbuun nama 11 dabru gabaafame

Balaan kun kaleessa galgala Godina Iluu Abbaa Boor aanaa Algee Saachii keessatti kan muudate yoo tahu, konkolaataan Isuzu ummata fe’atee…

1 day ago
 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Komishiiniin Gamtaa Awrooppaa deeggarsa Yuuroo miiliyoona dhibba 1 fi miiliyoona 70 Ityoophiyaa kennuuf walii galteen mallatteeffame

Prezdaantiin Komishiinii Gamtaa Awrooppaa Ursula Von der Leyen fi Daayirektarri tumsa idil addunyaa gamtichaa Ms. Jutta Urpilainen daaw’annaa hojiitiif har’a…

2 days ago
 • Afrikaa
 • Odeeyfannoo

Bulchaan Godina Naayiroobii Maayik Soonkoo malaamaltummaan shakkaamee hidhame

Daayirektarri Abbaa Alangaa Keeniyaa Nuuraddiin Hajjii Jum’aa har’aa ibsa kenneen, Bulchaa Godina Naayiroobii dabalatee qondaaltonni mootummaa 15 to’annaa jala akka…

3 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Paartileen Morkattootaa 10 waliin hojjachuuf Walii galtee mallatteessan

ABO dabalatee paartileen morkattootaa 10 guyyaa har’aa hoteela Ililliitti waliin hojjachuuf, walii galtee mallatteessuu gabaafame. Paartileen waliigaltee mallatteessan kunniin 1.…

3 days ago