Press Ctrl/Cmd + P to print
or save as PDF

322: Zakaatal fixrii waggaa hedduuf osoo hin basin, booda irratti yoo baasan akkam?

Gaafii: Zakaatuli fixrii waggaa dheertuu hin baafnee eegasii maatiin kiyya natti himanii narraa baasanii maal ta’aa hukmiin kiyya?

 

 

 

 

 

Deebisaa: Eegaa baafame Rabbi sirraa haa taqabbalu, zakaatal fixriin soomana namaa qabdi jedhanii eega baate dubbiin hin jiru.

 

 

Sheikh Alii Jimmaa