382: Jaartii namaa hatuun akkam?

Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii: yoo gurbaan tokko jaartii namaa hatee darbe ka yeroo dheeraa woliin jiraatanii inni deebise deebihuu ni dandeettii jaarsa duraatiif?

 

 

 

 

 

Deebisaa: deebi’uu ni dandeessi. Dhugaadha dilii jirtu wojjiin ,maasiyaa jirtu wojjiin ka isiinillee silaa diduu malte haga humna isii, yoo humna isiitii ol ta’e immoo diliin silaa worra duraa san irra jira. Abbaan manaa garuu baraa’atan rahiima irraa qulqulleeffatee nikaadhuma isaa saniin deeffatuu ni danda’a jechu

 

Sheikh Alii Jimmaa

waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 127

...

Back to top button
Close
Close