477 : Dubartiin janaabaa dhiqachuuf rifeensi mataa ishii dhahamaa yoo tahe hiikuun dirqamaa?

  • Home
  • Dubartii
  • 477 : Dubartiin janaabaa dhiqachuuf rifeensi mataa ishii dhahamaa yoo tahe hiikuun dirqamaa?
Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii: Intalti takka yoo rifeensa mataa jabeessitee dhoofte qunnamtii abbaa manaa isiitiin wajji goote janaabaa dhiqachuu haa ta’uu dhiiga aadaa irraa haa ta’uu, yoo rifeensa kana hin hiikin najaasaan irraa hin baane jedhanii akkam?

 

 

 

 

Deebisaa: Najaasaa wanni jedhan hin jiru. Mu’uminni hin najasamu. Janaabaa dhiqachuun waajiba. Garuu Rifeensa hiikuun dirqamaa miti. Bishaan akka gaarii itti naqanii rifeensa waliin gahuun dirqama garuu hiikuun dirqamaa miti. Janaabaanillee irraa ni bu’a yoo bishaan akka gaaritti seenee jiraate

 

Sheik Alii Jimmaa

waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 227

...

Back to top button
Close
Close