Advertisements

494: Namni tokko yoon wellee siyaasaadhaa dhageeyfate ta muuziqaa qabdu maal qabdii?

Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii: namni tokko yoon wellee siyaasaadhaa dhageeyfate ta muuziqaa qabdu maal qabdii?

 

 

 

 

 

Deebisaa: ta duraatii araaniin wolleen bariida maaliiti jedhan beeytaa? bu’uura takkaahuu gundoo zinaati waa hundatti tanama kaaftu wellee , welleen tun duuba woldabarti , wellee uumaa dhalaatiifi qaama isiitii fi waan adda addaa himtu akkumasan dhiiraaf ka akkanaa ka akkanaa ka jettu intalti dhalaa hoggaa weelliftu ta akkanaa tun cufti haraam calla . Wonni immoo siyaasaa akka miirreeysaa akka dadisaa dadisuu dhaa yoo muuziqaan wojjiin jiraachuu baatte dhageeffachuun waa takkallee hin qabu

 

 

Dr. Liwaa’ul Isalam

Advertisements
waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 1
Views: 179

...

Back to top button
Close
Close