Categories: Boohartii Oduu Ajaa'ibaa

Hoolaan Gurra Keessaa Afaan Qabu Turkiyaa Keessatti Argame.

Advertisements

Alii Duman Turkiyaa Godina Gaaziyaanteep jedhamtu keessatti horsiisee bulaa yoota’u; “guyyaa tokko  hoolota tiyyarraa rifeensa osoo murutti jiru, wanti hedduu narifachiise tokko naqunname jechuun jalqa.

“Akkuma barame hoolataa tiyya irraa rifeensa muruu jalqabe; erga hoolota heddurraa  mureen booda hoolaa kanatti dabre. Osoo hinyaadin tasa gurra isaa waan mureef miidhama isaa hubachuuf qalbeeffadhee yoo ilaalu, gurra hoolaa keessatti Afaan argee akka malee rifadhee hollachuu jalqabe” jedha.

Haakima loonii kan ta’e  Yuusuf Yildiiz gama isaatin yoo dubbattu: Afaan gurra hoolaa keessatti uumame kun ilkaanis niqaba. akkuma afaan uumaatitti hancufaafi hoomacha kan maddisiisu yoo ta.u, liqimsituun isaa nisochooti jedhee jira. Haata’u malee afaan kun ujummoo gara garaachaa deemuun kan walhinqabanne ta’uu himee jira.

Haakimni loonii kun itti dabalauudhaan yeroo dubbattu, hoolaan kun afaan kanaan waan waa nyaatu natti hinfakkaatu; abban qabeenyaa hedduu waan sodaateef akka nuti yaallu nuuf hin hayyamne jedhe. Xumara irratti Aliin hoolaa isaa kana qaluufis ta’ee gurguruuf yaada akka hinqabne dubbatee jira.

Share
Published by
NuuralHudaa

Recent Posts

 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Humni galaana Turkiyaa doonii dhaabbata qorannoo Israa’el Galaana Medtiraaniyaan keessaa baase

Dooniin dhaabbata boba’aa Israa’el tun, gara daangaa Cyprus seenuun galaana Meditraaniyaan keessatti hojii qorannoo barbaacha boba’aa irra kan turte yoo…

11 hours ago
 • Afrikaa
 • Odeeyfannoo

Prezdaantii Suudaan kan duraanii Umar Al-Bashiir irratti hidhaan waggaa lamaa murtaahe

Prezdaant Umar Hasan Al-Bashiir April dabre aangoo irraa eega fonqolchamee booda, malaamaltummaa fi seeraan ala maallaqa biyyoota biroo dhuunfachuun himatame…

2 days ago
 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Filannoo guyyaa kaleessaa Briteenitti geggeeffameen Paartiin Conservative injifate

Filannoo miseensota paarlaamaa ariifachiisaa kaleessa gaggeeffame kanaan, paartiin muummicha ministeeraa Boris Johnson kan biyyattii bulchaa jiru, teessoowwan 360 argachuun sagalee…

3 days ago
 • Afrikaa
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Lammileen Itoophiyaa Suudaan jiran “dararamaa jirra” jedhan

Lammileen Itoophiyaa biyya Suudaan magaalaa Kaartuum jiraatan sababa waraqaa jireenyaatiin walqabatee waraana biyyattiin qabamanii manneen hidhaatti kan darbatamaa jiran tahuu…

3 days ago
 • Afrikaa
 • Odeeyfannoo

Haleellaa buufata loltootaa Niijeer irratti raawwatameen loltoonni 71 ajjeefaman

Haleellaa buufata loltootaa lixa Niijeer irratti raawwatameen loltoonni mootummaa 71 ajjeeffamuu, 12 immoo madaa'uu fi akkasumas loltoota hedduu achi buuteen…

3 days ago
 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Lammiileen Briteen mana maree biyyattii keessatti bakka bu’oota isaanii filachuuf sagalee kennaa jiran

Ummatni Briteen bara 2016 Gamtaa Awrooppaa keessaa bahuuf rifarandamiin eega murteessee booda, mootummaan biyyattii adeemsa gamticha keessaa bahuu irratti walii…

3 days ago