Categories: Eeshiyaa Odeeyfannoo Oduu Ajaa'ibaa

Jaartiin Sababa Jaarsi isii haalaan isii jaalateef, akka na hiiku jettee mana murtii Shari’aatti himatte

UAE tti guyyaa lama dura dubartiin takka, mana murtii Shari’aa Fujaira tti , jaalalli abbaan manaa kiyya anaaf qabu garmalee baay’atee jirra sababa jedhuun akka hiiku himata abbaa manaa isii irratti banuu Daily mail gabaase.

Jaartiin tun himata isii irratti: Abbaa manaa kiyyaan eega walfuunee waggaa tokko geenye jirra, turtii keenya kan waggaa tokko kanatti, jaarsi kiyya guyyuma tokkollee natti dallanee hin beeku, guyyaa irra Keennaa anaaf kenna, osoo na hin gaafatin mana keenyas qulqulleessa, nama mana tokko keessa waggaa guutuu waliin jiraate jidduu akkamitti waliitti bu’iinsi dhabama, haalli kun haga yoom akkasiitti itti fufa, jechuun akka adda bahan mana murtiitti himata bante.

Jaarsi isiitis mana murtiitti dhiyaate deebisaa Abbaa seeraaf keenne irratti: “Ani haga danda’u Jaarsa gaarii tahuuf tattaafii godha ture. Eega wal fuune amma waggaa tokko, Ilma namaa ta’ee kan hin dogogorre hin jiru, kanaaf dogogora kiyya irra baradhe akka of sirreessu carraan haa naaf keennamu” jechuun mana murtii gaafate.

Abbaan seeraa yaada isaan lamaani eega dhagaye booda, jaarsaa fi Jaartiin waliin mari’atanii rakkoo isaan jidduu jiru akka hiikan ajaja dabarse.

Leave a Comment

View Comments

Recent Posts

 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Gareen Abukaatoo Obbo Jawaar Muhaammad, Jawaariin akka hin dubbisne dhoorkamuu beeksise

Gareen abukaatoo namoota jaha qabu Jawaar Muhaammad dubbisuuf har'atti beellamni qabamuufii kan ture tahus, haaluma…

2 hours ago
 • Koroonaa
 • Latin America
 • Odeeyfannoo

Prezdaantiin Braaziil Dhukkuba Vaayirasii Koroonaatiin qabamuu gabaafame

Prezdaantiin Braaziil Jair Bolsonaro weerarri vaayirasichaa addunyaa keessa tatamsa’uu akkuma jalqabeen, dhibeen Covid-19 jedhamu hin…

3 hours ago
 • Koroonaa
 • Odeeyfannoo

Weerarri Vaayirasii Koroonaa biyyoota heddu keessatti deebi’ee hammaatuu gabaafame

Daayrektarri Dhaabbata Fayyaa Addunyaa Dr. Teedroos Adihanom ibsa kenneen, weerarri Vaayirasii koroonaa haala amma duraa…

1 day ago
 • Afrikaa
 • Odeeyfannoo

Prezdaantiin Eertiraa Isaayyaas Afaworqii gara Masri imaluu gabaafame

Jilli mootummaa Eertiraa prezdaant Isaayyaas Afaworqiin durfamu daaw’annaa hojii guyyaa sadihiitiif har’a ganama gara Kaayiroo…

2 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Poolisiin Oromiyaa lakkoofsi namoota ajjeefamanii 166 ol tahuu beeksise

Ajjeechaa Artist Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame hordofuun mormii magaaloota godinaalee Oromiyaatti ka’en, yoo diqqaate namoonni…

3 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Jaarmiyaaleen Muslimoota Itoophiyaa 3, ajjeechaa Artist Haacaaluu balaaleeffatan

Jaarmiyaaleen hawaasa Muslima Itiyoophiyaa biyya alaatti argaman 3, ajjeechaa Artist Haacaaluu Hundeessaa irratti Kibxata dabre…

3 days ago