Categories: Eeshiyaa Kaanaadaa Odeeyfannoo

Kanaadaan deeggarsa doolara Miliyoona 9.5 ol muslimoota Rohingiyaatiif arjoomte.

Mummichi ministeera Kanaadaa Jastiin Trawudoo; Muslimoota Rohingiyaa kan duguuggaa sanyii waraanni mootummaa Miyanmaar irratti raawwata jiru jala lubbuu isaanii hambisuuf gara biyyoota oollaatti baqataniif,  biyyi isaa deeggarsa doolara miliyoona 9.5 ol kan gumaachitu tahuu ibse.

Akkasumas hariiroo Kanaadaa fi Miyanmaar akka qoratuuf, Bulchaa Kutaa Ontaariyoo duraanii kan ture Bob Rayi mudameera.

Rayi ibsa guyyaa kaleessaa midiyaaleef kenneen ” Torbee dhufu keessa gara Miyanmaar imaluun dhimma kana qoradhee  gabaasa mummicha  ministeeratiif dhiheessuuf  wadaa gala” jechuun dubbate.

Muummichi ministeeraa Jastiin Trawdo ibsa websaayti isaa irratti dabarseen
“Kanaadaan Dhimma Nageenyaa fi deeggarsa namummaa muslimoota Rohingiyaatiif ni yaaddoofti” jedhe.

“Bob Rayi immoo dhimma muslimoota Rohingiyaa kana furuuf mootummaa Kanaadaa gargaruu irratti abdii ciminaan ni hojjata jedhu qaba” jedhe.

Dhaabbanni Mootummoota Gamtoomanii(UN) duguggaa sanyii waraanni Miyanmaarii fi hordoftoonni amantaa Budihaa muslimoota Rohingiyaa irratti raawwataniin, ji’a hagayyaa irra hanga ammatti namoonni 600,000 ol lubbuu isaanii hambisuuf gara Baangilaadiishiitti kan baqatan tahuu ibse.

Muummichi ministeera Baangilaadiish Abul Hasan Mahmuud Alii, gocha seeraan alaa waraanni mootummaa Miyanmaar fi hordoftoonni amantaa Budihaa ji’a hagayyaa keessa raawwataniin namoonni 3000 ol ajjeefamaniiru jedhe.

Odeeffannoo biraatiin ammoo Mootummaan Ameerikaa,  deeggarsa Raayyaa ittisa mootummaa Miyanmaariif godhaa ture kan dhaabe fi akkasumas qoqqobbiin dinagdee akka irra kaa’amu murteesse.

Bara 2012 irraa kasee hanga ammaatti muslimoonni Rohingiyaa miliyoona tokko ol, duguuggaa sanyii waraanni mootummaa Miyanmaarii fi hordoftootni amantaa Budihaa isaan irratti raawwatan jalaa lubbuu isaanii hambisuuf gara biyyoota oollatti baqatanii jiru.

Namoota miliyoona tokko olii kana keessa immoo 600,0000 kan tahan duguuggaa sanyii waggaa kana ji’a hagayyaa keessa raawwatamuu jalqabeen, kanneen qe’ee isaanii irra buqqifaman tahu gabaasni Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii irraa argame ni addeessa.

Leave a Comment

Recent Posts

 • Awrooppaa
 • Koroonaa

Raashiyaan talaallii vaayrasii koroonaa kan jalqabaa faayiddarra olchuu jalqabuu isii ifoomsite

Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimeer Puutiin addunyaarratti talaallii vaayrasii koroonaa kan jalqabaa faayidaarra akka oolu murteesse. Akka…

22 hours ago
 • Eeshiyaa
 • Odeeyfannoo

Muummichi Ministeera Lubnaan Mootummaan guututti angoo gadi lakkisuu beeksise

Dhoohinsa hamaa Kiibxata dabre qarqara Buufata Doonii magaalaa Beeyruut keessatti muudateen, hanga ammaatti yoo xiqqaate…

2 days ago
 • Odeeyfannoo
 • USA

Manni Murtii Ameerikaa Dhaaltuun Gonfoo Sa’uudii akka dhihaatuuf ajaja baase

Hogganaan Dhaabbata Tikaa Sa’uudii kan duraanii Sa’aad Al-Jabri, “dhaaltuun Gonfoo Sa’uudii Muhammad Bin Salmaan yaalii…

2 days ago
 • Afrikaa
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Mariin hidha laga Abbaay ilaalchisee biyyoota sadiin jiddutti geggeeffamu wixata irraa kan itti fufu tahuu ibsame

Mariin hidha laga Abbaay ilaalchisee jaarsummaa Gamtaa Afrikaatiin geggeeffamu biyyoota sadeen jiddutti Wixata dabre eegalame…

4 days ago
 • Afrikaa
 • Koroonaa
 • Odeeyfannoo

Afrikaa keessatti lakkoofsi namoota Vaayirasii Koroonaatiin qabamanii miiliyoona 1 darbuu gabaafame

Dhaabbatni To’annoo Dhukkubaa Afrikaa (CDC) jedhamu akka gabaasetti, Ardii Afrikaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koroonaatiin…

5 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Balaa lolaa Naannoo Affaariitti muudateen namoonni 49,000 ol qe’ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa’an

Balaan kun lagni Awaash guutuu hordofuun kan muudate yoo tahu, haga ammaatti aanaalee naannichaatti argaman…

5 days ago