Categories: Kaanaadaa Odeeyfannoo

Kubeek Seera Niqaaba ugguru labsite.

Seerri biyya Kaanaadaa kutaa Kubeekitti baye kun namni kamiyyuu tajaajila mootummaa argachuufis ta’ee kennuuf fuulli muldhachuu qaba jedha. Seerri kun bulichiinsa naannichaa qofa keessatti kan hujii irra oolu yoo tahu, manneen barnoota, mana yaalaa, tajaajila konkolaataa magaalaa keessaatiif kan kanniin fakkaatan argachuudhaafis ta’e kennuuf fuulli namootaa haguuggamuu hin qabu jedha.

Wixineen seera kanaa yeroo dheeraaf walfalmiisiisaa kan ture yoo tahu, keessattuu mirga dubartoota muslimaa kan dhiibu akka tahe gabaasni Aljaziiraa irraa arganne ni mul’isa. Yeroo dhihoo asitti dhiibbaan muslimoota irratti godhamu naannichatti kan dabalaa jiru akka ta’e lammiileen biyyattii komii qaban ibsaatu.

Shaheen Ashraf miseensa boordii mana marii dubartoota muslima Kanaadaa yoo tatu, Seerri kun kan muslimoota irratti xiyyeeffate waan ta’eef, gar malee kan isii dallansiisee fi kan muslimoota hunda jeeqe akka ta’e himte.

“Dubartoonni muslimaa sababa fuula isaaniitti uffataniif qofa, konkolaataa ummataa hin fayyadamtan; tajaajila kamuu hin argattan jechuun,  muslima waan ta’aniif qofa mana hin bayinaa jechuun alatti ergaa biraa hin qabu” jette. Ogeeyyiin seera Kanaadaa labsiin kun heera biyyattii “mootummaan Amantii hundaa walqixxummaan ilaaluu qaba” jedhu kan cabsu akka tahe dubbatu.

Leave a Comment

Recent Posts

 • Awrooppaa
 • Koroonaa

Raashiyaan talaallii vaayrasii koroonaa kan jalqabaa faayiddarra olchuu jalqabuu isii ifoomsite

Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimeer Puutiin addunyaarratti talaallii vaayrasii koroonaa kan jalqabaa faayidaarra akka oolu murteesse. Akka…

22 hours ago
 • Eeshiyaa
 • Odeeyfannoo

Muummichi Ministeera Lubnaan Mootummaan guututti angoo gadi lakkisuu beeksise

Dhoohinsa hamaa Kiibxata dabre qarqara Buufata Doonii magaalaa Beeyruut keessatti muudateen, hanga ammaatti yoo xiqqaate…

2 days ago
 • Odeeyfannoo
 • USA

Manni Murtii Ameerikaa Dhaaltuun Gonfoo Sa’uudii akka dhihaatuuf ajaja baase

Hogganaan Dhaabbata Tikaa Sa’uudii kan duraanii Sa’aad Al-Jabri, “dhaaltuun Gonfoo Sa’uudii Muhammad Bin Salmaan yaalii…

2 days ago
 • Afrikaa
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Mariin hidha laga Abbaay ilaalchisee biyyoota sadiin jiddutti geggeeffamu wixata irraa kan itti fufu tahuu ibsame

Mariin hidha laga Abbaay ilaalchisee jaarsummaa Gamtaa Afrikaatiin geggeeffamu biyyoota sadeen jiddutti Wixata dabre eegalame…

4 days ago
 • Afrikaa
 • Koroonaa
 • Odeeyfannoo

Afrikaa keessatti lakkoofsi namoota Vaayirasii Koroonaatiin qabamanii miiliyoona 1 darbuu gabaafame

Dhaabbatni To’annoo Dhukkubaa Afrikaa (CDC) jedhamu akka gabaasetti, Ardii Afrikaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koroonaatiin…

5 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Balaa lolaa Naannoo Affaariitti muudateen namoonni 49,000 ol qe’ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa’an

Balaan kun lagni Awaash guutuu hordofuun kan muudate yoo tahu, haga ammaatti aanaalee naannichaatti argaman…

5 days ago