Categories: Kaanaadaa Odeeyfannoo

Kubeek Seera Niqaaba ugguru labsite.

Advertisements

Seerri biyya Kaanaadaa kutaa Kubeekitti baye kun namni kamiyyuu tajaajila mootummaa argachuufis ta’ee kennuuf fuulli muldhachuu qaba jedha. Seerri kun bulichiinsa naannichaa qofa keessatti kan hujii irra oolu yoo tahu, manneen barnoota, mana yaalaa, tajaajila konkolaataa magaalaa keessaatiif kan kanniin fakkaatan argachuudhaafis ta’e kennuuf fuulli namootaa haguuggamuu hin qabu jedha.

Wixineen seera kanaa yeroo dheeraaf walfalmiisiisaa kan ture yoo tahu, keessattuu mirga dubartoota muslimaa kan dhiibu akka tahe gabaasni Aljaziiraa irraa arganne ni mul’isa. Yeroo dhihoo asitti dhiibbaan muslimoota irratti godhamu naannichatti kan dabalaa jiru akka ta’e lammiileen biyyattii komii qaban ibsaatu.

Shaheen Ashraf miseensa boordii mana marii dubartoota muslima Kanaadaa yoo tatu, Seerri kun kan muslimoota irratti xiyyeeffate waan ta’eef, gar malee kan isii dallansiisee fi kan muslimoota hunda jeeqe akka ta’e himte.

“Dubartoonni muslimaa sababa fuula isaaniitti uffataniif qofa, konkolaataa ummataa hin fayyadamtan; tajaajila kamuu hin argattan jechuun,  muslima waan ta’aniif qofa mana hin bayinaa jechuun alatti ergaa biraa hin qabu” jette. Ogeeyyiin seera Kanaadaa labsiin kun heera biyyattii “mootummaan Amantii hundaa walqixxummaan ilaaluu qaba” jedhu kan cabsu akka tahe dubbatu.

Recent Posts

 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Jilli Mootummaa Saa’uudii itti aanaa ministeera haajaa alaatiin durfamu Ityoophiyaa daaw’ataa jira

Jilli qondaaltota mootummaa Sa’uudii fi bakka bu’oota hawaasa daldala biyyattii miseensa 50 qabu kun, itti aanaa ministeera haajaa alaa Sa’uudii…

3 hours ago
 • Og-Barruu
 • Seenaa

Luqmaan Al Hakiim, Akkamitti Hakiima Ta’e?

Akkamitti Hakiima taate(hayyummaa arkatte)? Ja'ani Luqmaan al Hakiim gaafatan. "Dhugaan dubbadha! Amaanaan eega! Maalaaya'nii(waan bu'aa hin qabne) irraahin fagaadha." Ja'e.…

1 day ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Balaa Konkolaataa Godina Iluu Abbaa Boor keessatti muudateen lubbuun nama 11 dabru gabaafame

Balaan kun kaleessa galgala Godina Iluu Abbaa Boor aanaa Algee Saachii keessatti kan muudate yoo tahu, konkolaataan Isuzu ummata fe’atee…

1 day ago
 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Komishiiniin Gamtaa Awrooppaa deeggarsa Yuuroo miiliyoona dhibba 1 fi miiliyoona 70 Ityoophiyaa kennuuf walii galteen mallatteeffame

Prezdaantiin Komishiinii Gamtaa Awrooppaa Ursula Von der Leyen fi Daayirektarri tumsa idil addunyaa gamtichaa Ms. Jutta Urpilainen daaw’annaa hojiitiif har’a…

2 days ago
 • Afrikaa
 • Odeeyfannoo

Bulchaan Godina Naayiroobii Maayik Soonkoo malaamaltummaan shakkaamee hidhame

Daayirektarri Abbaa Alangaa Keeniyaa Nuuraddiin Hajjii Jum’aa har’aa ibsa kenneen, Bulchaa Godina Naayiroobii dabalatee qondaaltonni mootummaa 15 to’annaa jala akka…

3 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Paartileen Morkattootaa 10 waliin hojjachuuf Walii galtee mallatteessan

ABO dabalatee paartileen morkattootaa 10 guyyaa har’aa hoteela Ililliitti waliin hojjachuuf, walii galtee mallatteessuu gabaafame. Paartileen waliigaltee mallatteessan kunniin 1.…

3 days ago