Categories: Kaanaadaa Odeeyfannoo USA

Lakkoofsi namoota Ameerikaa irraa gara Kanaadaatti baqatanii dachaa Afuriin dabaluun gabaafame.

Advertisements

Jalqaba ji’a Adoolessaa irraa kaasee torbee lama keessatti godaantonni Ameerikaa keessa jiraataa turan 3,800 ol, karaa seeraan alaatiin daangaa Kanaadaa qaxxaamuruun kutaa Kubeek kan seenan yoo tahu, lakkoofsi godaantota ji’a kana keessa kolugaltummaa gaafatanii kun  kan duraanii caalaa dachaa afuriin kan dabale tahuu odeeyfannoon BBC irraa argame ni addeessa.

Qondaaltonni dhimma godaantota Kanaadaa gama isaaniitiin;  daangaa Kanaadaa seenuun qofti koolugaltummaa kan hin keennisiisne tahu hubatu qabu jechuun akeekachiisan. Adeemsa dhimma godaansa mootummaa Kanadaa ilaalchisee, Odeeyfannoon dharaa miidiyaalee hawaasaa irratti lakkifamaa jiru, lakkoofsi godaantotaa akka dabaluu godhaa jiraatu ibsuun, mootummaan odeeyfannoo dharaa kana dhaabsisuuf yaalaa jiraatuun gabaafameera.

Zoom Property

Namoonni yeroo ammaa kana Ameerikaa irraa gara Kanadaa godaanaa jiran kun, irra hedduun isaanii namoota balaa kirkira lafaa bara  2010 keessa Hayitii keessatti muudateen walqabatee karaa seera qabeessa taheen Ameerikaa keessa jiraataa turan yoo ta’u, labsii pirezedaantiin Ameerikaa Donald Tiraamp ji’a caamsaa keessa labseen,  hayyamni jireenyaa yeroo murtaa’eef godaantota kanneeniif kennamee ture, Fulbaana 2018 wan dhumuuf akka biyyattii lakkisanii bahan jechuun isaa gabaafameera.

Mootummaan Kanaadaa hanga bara 2016ti lammiilee Hayitii koolugaltummaa gaafatan keessaa 50℅ kan tahaniif hayyamuun; kan hafan gara biyya isaaniitti deebise. Yeroo ammaa kana immoo godaantota kana Iddoo tokkotti walitti qabuun hanga dhimmi isaanii ilaalamee  murtii argatutti daangaa irratti dhoorkaa jiraatuu odeeyfannoon kun ni mul’isa.

Ministeerri Geejjiba Federaala Kanaadaa  Mark Garni’awu
“Daangaa Saint-Bernard-de- Lacolle irratti sochiin godaantotaa humna mootummaatii ol tahuu irraan kan kahe to’achuu hin dandeenye jedhe.

Yeroo Fulbaana 1/2017 hanga Adoolessa darbee jiru keessatti namoonni 7,500 ol karaa seeraan alaatiin Kanaadaa  seenuun koolugaltummaa kan gaafatan yoo ta’u, isaan jidduu 6,360 kutaa Kubeekitti tahuus gabaasni kun ni mul’isa..

Recent Posts

 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Jilli Mootummaa Saa’uudii itti aanaa ministeera haajaa alaatiin durfamu Ityoophiyaa daaw’ataa jira

Jilli qondaaltota mootummaa Sa’uudii fi bakka bu’oota hawaasa daldala biyyattii miseensa 50 qabu kun, itti aanaa ministeera haajaa alaa Sa’uudii…

2 hours ago
 • Og-Barruu
 • Seenaa

Luqmaan Al Hakiim, Akkamitti Hakiima Ta’e?

Akkamitti Hakiima taate(hayyummaa arkatte)? Ja'ani Luqmaan al Hakiim gaafatan. "Dhugaan dubbadha! Amaanaan eega! Maalaaya'nii(waan bu'aa hin qabne) irraahin fagaadha." Ja'e.…

24 hours ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Balaa Konkolaataa Godina Iluu Abbaa Boor keessatti muudateen lubbuun nama 11 dabru gabaafame

Balaan kun kaleessa galgala Godina Iluu Abbaa Boor aanaa Algee Saachii keessatti kan muudate yoo tahu, konkolaataan Isuzu ummata fe’atee…

1 day ago
 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Komishiiniin Gamtaa Awrooppaa deeggarsa Yuuroo miiliyoona dhibba 1 fi miiliyoona 70 Ityoophiyaa kennuuf walii galteen mallatteeffame

Prezdaantiin Komishiinii Gamtaa Awrooppaa Ursula Von der Leyen fi Daayirektarri tumsa idil addunyaa gamtichaa Ms. Jutta Urpilainen daaw’annaa hojiitiif har’a…

2 days ago
 • Afrikaa
 • Odeeyfannoo

Bulchaan Godina Naayiroobii Maayik Soonkoo malaamaltummaan shakkaamee hidhame

Daayirektarri Abbaa Alangaa Keeniyaa Nuuraddiin Hajjii Jum’aa har’aa ibsa kenneen, Bulchaa Godina Naayiroobii dabalatee qondaaltonni mootummaa 15 to’annaa jala akka…

3 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Paartileen Morkattootaa 10 waliin hojjachuuf Walii galtee mallatteessan

ABO dabalatee paartileen morkattootaa 10 guyyaa har’aa hoteela Ililliitti waliin hojjachuuf, walii galtee mallatteessuu gabaafame. Paartileen waliigaltee mallatteessan kunniin 1.…

3 days ago