Categories: Kaanaadaa Odeeyfannoo USA

Lakkoofsi namoota Ameerikaa irraa gara Kanaadaatti baqatanii dachaa Afuriin dabaluun gabaafame.

Jalqaba ji’a Adoolessaa irraa kaasee torbee lama keessatti godaantonni Ameerikaa keessa jiraataa turan 3,800 ol, karaa seeraan alaatiin daangaa Kanaadaa qaxxaamuruun kutaa Kubeek kan seenan yoo tahu, lakkoofsi godaantota ji’a kana keessa kolugaltummaa gaafatanii kun  kan duraanii caalaa dachaa afuriin kan dabale tahuu odeeyfannoon BBC irraa argame ni addeessa.

Qondaaltonni dhimma godaantota Kanaadaa gama isaaniitiin;  daangaa Kanaadaa seenuun qofti koolugaltummaa kan hin keennisiisne tahu hubatu qabu jechuun akeekachiisan. Adeemsa dhimma godaansa mootummaa Kanadaa ilaalchisee, Odeeyfannoon dharaa miidiyaalee hawaasaa irratti lakkifamaa jiru, lakkoofsi godaantotaa akka dabaluu godhaa jiraatu ibsuun, mootummaan odeeyfannoo dharaa kana dhaabsisuuf yaalaa jiraatuun gabaafameera.

Zoom Property

Namoonni yeroo ammaa kana Ameerikaa irraa gara Kanadaa godaanaa jiran kun, irra hedduun isaanii namoota balaa kirkira lafaa bara  2010 keessa Hayitii keessatti muudateen walqabatee karaa seera qabeessa taheen Ameerikaa keessa jiraataa turan yoo ta’u, labsii pirezedaantiin Ameerikaa Donald Tiraamp ji’a caamsaa keessa labseen,  hayyamni jireenyaa yeroo murtaa’eef godaantota kanneeniif kennamee ture, Fulbaana 2018 wan dhumuuf akka biyyattii lakkisanii bahan jechuun isaa gabaafameera.

Mootummaan Kanaadaa hanga bara 2016ti lammiilee Hayitii koolugaltummaa gaafatan keessaa 50℅ kan tahaniif hayyamuun; kan hafan gara biyya isaaniitti deebise. Yeroo ammaa kana immoo godaantota kana Iddoo tokkotti walitti qabuun hanga dhimmi isaanii ilaalamee  murtii argatutti daangaa irratti dhoorkaa jiraatuu odeeyfannoon kun ni mul’isa.

Ministeerri Geejjiba Federaala Kanaadaa  Mark Garni’awu
“Daangaa Saint-Bernard-de- Lacolle irratti sochiin godaantotaa humna mootummaatii ol tahuu irraan kan kahe to’achuu hin dandeenye jedhe.

Yeroo Fulbaana 1/2017 hanga Adoolessa darbee jiru keessatti namoonni 7,500 ol karaa seeraan alaatiin Kanaadaa  seenuun koolugaltummaa kan gaafatan yoo ta’u, isaan jidduu 6,360 kutaa Kubeekitti tahuus gabaasni kun ni mul’isa..

Leave a Comment

View Comments

Recent Posts

 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Dhaabbatni Mootummoota Gamtoomanii haalli Ityoophiyaa keessa jiru kan isa yaaddeesse tahuu beeksise

Dhaabbata Mootummoota Gamtoomaniitti Komishiiniin Mirga Namoomaa ibsa baaseen, ajjeechaa Artist Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame hordofuun…

3 hours ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Bulchiinsi mootummaa saba Sidaamaa ifatti hundeeffame

Ummanni Sidaamaa ji’oota muraasa dura zooniin isaanii gara naannoo akka ol guddatuuf sagaleen rifarandamiitiin kan…

4 hours ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Lakkoofsi Namoota Naannoo Oromiyaatti ajjeefamanii 100 ol tahuu ibsame

Muummichi Ministeeraa Abiy Ahmad Guyyaa har'aa marii haala yeroo irratti qondaaltota mootummaa waliin kan taasise…

1 day ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Mootummaan “Jawaar Muhammad fi warri isa waliin ture hoggantoota mootummaa ajjeesuuf yaada qaban” jechuun yakke

Poolisiin Federaalaa ibsa galgala har’aa baaseen, Awwaalcha Artist Haacaaluu Hundeessaan wal qabatee yaalii ajjeechaa hoggantoota…

3 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Mormii Godinaalee Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiruun walqabatee namoonni 50 ol ajjeefamuu gabaafame

Ajjeechaa Artist Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame hordofuun magaalota Oromiyaa heddu keessatti mormiin ka’e har’as kan…

3 days ago
 • Breaking
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Mootummaan Itoophiyaa Obbo Jawaar Muhammad dabalatee namoonni 35 to’atamuu ibse

Komishiniin poolisii Federaalaa fi Naannoo Oromiyaa ibsa waloon miidiyaa biyya keessaatiifi kennaniin, Obbo Jawaar Muhammad…

4 days ago