Lammiileen Keeniyaa 4 Biskileetaan Sirna Hajjii Bara 2019 irratti hirmaatuuf Magaalaa Naayiroobii irra kahan.

Lammiileen Keeniyaa Afran har’a Magaalaa Naayiroobii irraa kan ka’an yoo tahu, Kilomeetra 4500 qaxxaamuruun guyyaa 45 keessatti magaalaa Kabajamtuu Makkaa ni gahan jedhamee eeggama. Daandiin imala hujjaajota kanneenii, Naayiroobii irraa Mooyyalee, Mooyyaalee irraa ammoo Finfinnee yoo tahu, Finfinnee irraa daangaa Matamaa qaxxaamuruun Suudan kan seenan taha. Dhumarrattis Suudaan gamaa kaabaa qaxxaamuruun magaalaa Kabajamtuu Makkaa seenuuf kan karoorfatan tahuu ibsame.

Kayyoon imala kanaa gamoo Mana barumsa Islaamaa Al Furqan kan magaalaa Naayiroobii ijaarsisuuf galii walitti qabuuf tahuu ibsan.

 

Comments
Loading...