Categories: Boohartii Oduu Ajaa'ibaa

Lammiin Faransaay tokko bineensota garaan lafarra looyan 400 waliin jiraata.

Qophii: Abu Bilaal Huseen

Advertisements

Manni jireenyaa Mr Philipp Gillet Fransaay gama dhihaa moggaa magaalaa Nantes, qarqara laga Royer’tti argama. Mana namticha kanaa yoo kan seentan tahe, Jawween Cobra jedhamu minjaala Bunaa irra ciisee, Buutiin( Alligator) meetra 3 dheeratu, tokko balabala dura, kan biraa ammoo siree irra ciisee argitu. Qocaawwan kilogram 50 ol olfaatan ammoo dallaya keessa oliif gad kan yaa’aan argitu jedha gabaasni Royters.

Mr Philipp Gillet umriin isaa 67 yoo tahu, waggaa 20 dura jaalala bineensota lafa irra looyan (reptiles) jedhamaniitin akka qabame dubbata. Gillet yeroo ammaa bineensota akka lootuu, bofa xaraa, buutii fi kanneen biroo walumaa galatti reptaayiloota 400 ol walitti qabe akka maatiitti mana tokko keessa waliin jiraata.

Mr Jilleet waa’ee bineensota kanneenii yemmuu dubbatu: “bineensota kanneeniif ilaalchi nuti qabnu sirrii natti hin fakkaatu, amala isaanii hubachuu irra, fagomatti sodaanna, inumaayyuu hedduu isaanii gar malee jibbina” jedhe.

Haa ta’u malee  namni kamiyyuu amala bineensota kanneenii eega bareen booda, salphatti waliin jiraachuu kan dandahu tahuu dubbata. Fakkeenyaaf jedha Mr Jileet, Buutii ykn Aligeetarii lamaan maqaa akka moggaaseefii, maqaa isaaniitiin yaamee foon lukkuu kan nyaachisu tahuu hime.

Mr Philipp Gillet bineensota kanneen horsiisuu fi qabatee imaluudhaaf mootummaa irraa hayyama kan qabu tahus, humni ittisa ibiddaa magaalattii  yoo balaan tokko muudate mana isaa seenuun rakkisaa tahuu akeekkachiIse. Mr Gillet garuu namoonni olla isaa sodaa tokko malee mana isaa kan seenan tahuu hime.

View Comments

Share
Published by
NuuralHudaa

Recent Posts

 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Humni galaana Turkiyaa doonii dhaabbata qorannoo Israa’el Galaana Medtiraaniyaan keessaa baase

Dooniin dhaabbata boba’aa Israa’el tun, gara daangaa Cyprus seenuun galaana Meditraaniyaan keessatti hojii qorannoo barbaacha boba’aa irra kan turte yoo…

10 hours ago
 • Afrikaa
 • Odeeyfannoo

Prezdaantii Suudaan kan duraanii Umar Al-Bashiir irratti hidhaan waggaa lamaa murtaahe

Prezdaant Umar Hasan Al-Bashiir April dabre aangoo irraa eega fonqolchamee booda, malaamaltummaa fi seeraan ala maallaqa biyyoota biroo dhuunfachuun himatame…

1 day ago
 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Filannoo guyyaa kaleessaa Briteenitti geggeeffameen Paartiin Conservative injifate

Filannoo miseensota paarlaamaa ariifachiisaa kaleessa gaggeeffame kanaan, paartiin muummicha ministeeraa Boris Johnson kan biyyattii bulchaa jiru, teessoowwan 360 argachuun sagalee…

2 days ago
 • Afrikaa
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Lammileen Itoophiyaa Suudaan jiran “dararamaa jirra” jedhan

Lammileen Itoophiyaa biyya Suudaan magaalaa Kaartuum jiraatan sababa waraqaa jireenyaatiin walqabatee waraana biyyattiin qabamanii manneen hidhaatti kan darbatamaa jiran tahuu…

3 days ago
 • Afrikaa
 • Odeeyfannoo

Haleellaa buufata loltootaa Niijeer irratti raawwatameen loltoonni 71 ajjeefaman

Haleellaa buufata loltootaa lixa Niijeer irratti raawwatameen loltoonni mootummaa 71 ajjeeffamuu, 12 immoo madaa'uu fi akkasumas loltoota hedduu achi buuteen…

3 days ago
 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Lammiileen Briteen mana maree biyyattii keessatti bakka bu’oota isaanii filachuuf sagalee kennaa jiran

Ummatni Briteen bara 2016 Gamtaa Awrooppaa keessaa bahuuf rifarandamiin eega murteessee booda, mootummaan biyyattii adeemsa gamticha keessaa bahuu irratti walii…

3 days ago