Categories: Boohartii Oduu Ajaa'ibaa

Lammiin Faransaay tokko bineensota garaan lafarra looyan 400 waliin jiraata.

Qophii: Abu Bilaal Huseen

Manni jireenyaa Mr Philipp Gillet Fransaay gama dhihaa moggaa magaalaa Nantes, qarqara laga Royer’tti argama. Mana namticha kanaa yoo kan seentan tahe, Jawween Cobra jedhamu minjaala Bunaa irra ciisee, Buutiin( Alligator) meetra 3 dheeratu, tokko balabala dura, kan biraa ammoo siree irra ciisee argitu. Qocaawwan kilogram 50 ol olfaatan ammoo dallaya keessa oliif gad kan yaa’aan argitu jedha gabaasni Royters.

Mr Philipp Gillet umriin isaa 67 yoo tahu, waggaa 20 dura jaalala bineensota lafa irra looyan (reptiles) jedhamaniitin akka qabame dubbata. Gillet yeroo ammaa bineensota akka lootuu, bofa xaraa, buutii fi kanneen biroo walumaa galatti reptaayiloota 400 ol walitti qabe akka maatiitti mana tokko keessa waliin jiraata.

Mr Jilleet waa’ee bineensota kanneenii yemmuu dubbatu: “bineensota kanneeniif ilaalchi nuti qabnu sirrii natti hin fakkaatu, amala isaanii hubachuu irra, fagomatti sodaanna, inumaayyuu hedduu isaanii gar malee jibbina” jedhe.

Haa ta’u malee  namni kamiyyuu amala bineensota kanneenii eega bareen booda, salphatti waliin jiraachuu kan dandahu tahuu dubbata. Fakkeenyaaf jedha Mr Jileet, Buutii ykn Aligeetarii lamaan maqaa akka moggaaseefii, maqaa isaaniitiin yaamee foon lukkuu kan nyaachisu tahuu hime.

Mr Philipp Gillet bineensota kanneen horsiisuu fi qabatee imaluudhaaf mootummaa irraa hayyama kan qabu tahus, humni ittisa ibiddaa magaalattii  yoo balaan tokko muudate mana isaa seenuun rakkisaa tahuu akeekkachiIse. Mr Gillet garuu namoonni olla isaa sodaa tokko malee mana isaa kan seenan tahuu hime.

Leave a Comment

View Comments

Share
Published by
NuuralHudaa

Recent Posts

 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Mootummaan “Jawaar Muhammad fi warri isa waliin ture hoggantoota mootummaa ajjeesuuf yaada qaban” jechuun yakke

Poolisiin Federaalaa ibsa galgala har’aa baaseen, Awwaalcha Artist Haacaaluu Hundeessaan wal qabatee yaalii ajjeechaa hoggantoota…

2 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Mormii Godinaalee Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiruun walqabatee namoonni 50 ol ajjeefamuu gabaafame

Ajjeechaa Artist Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame hordofuun magaalota Oromiyaa heddu keessatti mormiin ka’e har’as kan…

2 days ago
 • Breaking
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Mootummaan Itoophiyaa Obbo Jawaar Muhammad dabalatee namoonni 35 to’atamuu ibse

Komishiniin poolisii Federaalaa fi Naannoo Oromiyaa ibsa waloon miidiyaa biyya keessaatiifi kennaniin, Obbo Jawaar Muhammad…

3 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Magaalaa Adaamaatti  Namoonni 5 ajjeefamuu gabaafame

Ajjeefamuu artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuun godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti mormiin hammatee jira, haaluma kanaan mormii…

3 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Obbo Jawar Muhammad fi Obbo Baqqalaa Garbaa hidhamuu gabaafame

Miidiyaan OMN Waajjira Ameerikaa irraa akka gabaasetti, Obbo Jawaar Muhammad fi Obbo Baqalaa Garbaa dabalatee…

3 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Artist Haacaaluu Hundeessaa Ajjeefame

Artist Haacaaluu Hundeessaa galgala harraa magaalaa Finfinnee naannoo Galaaniitti rasaasaan dhahame kan ajjeefame tahuu gabaafame.…

4 days ago