Categories: Odeeyfannoo Odeeyfannoo Biyyaa

Majlisni cehumsaa hojiiwwan ji’oota jaha keessatti akka hojjetuuf karoorfame kan hin hojjatin tahuu ibsame

Advertisements

Ji’a jaha dura hoggantoonni Majlisa Federaalaa duraanii hundi aangoo irraa kaafamuun, Majlisni cehumsaa ji’oota jahaaf turu kan Ulamaafi hayyootaan hundeeffame dhaabbachuun ifa. Ji’oota jahan dabran kana keessa Majlisni cehumsaa dhaabbate kun hojiiwwan 4 akka hojjatuuf itti kennamuun ni yaadatama.

Hojiiwwan kunniin..
1. Sanada Ulamaa fi tokkummaa kan Koree jijjiirama dhaabilee hawaasa Muslimaatiin qophaa’e raggaasisuu, irratti mari’achuu fi hanga sadarkaa gadiitti bu’uun ummataas mariisisuun tokkummaa ummata Muslimaa cimsuu.
2. Caasaa Majlisa haarawa qophaa’e qaama hawaasaa ilaallatu marisiisuun raggaasisuu.
3. Wixinee Majlisaa ‘labsiin akka hundeeffamu’ jedhu, kan Koree jijjiirama dhaabbilee hawaasa Muslimaatiin jalqabamee waajjira Abbaa Alangaa Waliigalaa Federaalaa irraa gara waajjira mana marii ministeerotaaf ergame qaama dhimmi ilaallatu waliin tahuun raggaasisuu fi
4. Qajeelfama ittiin bulmaata Majlisaa raggaasifame irratti hunda’uun, filannoo hoggantoota Majlisaa hanga sadarkaa gadii jiranii geggeessuufi qaama injifateef aangoo dabarsanii kennuu – kan jedhu yoo tahu, hojjiiwwan karoorfaman kunniin hanga ammaatti kan hin hojjatamin tahuun ibsame.

Dubbi himaan Koree Furmaata Barbaaddu Hawaasa Muslimaa fi miseensa dhaabbilee jijjiirama hawaasa Muslimaa saglan muummicha ministeeraa Abiy Ahmadiin hundeeffaman keessaa tokko kan tahe Ustaaz Ahmaddiin Jabal barreyfama fuula Facebook isaa irratti maxxanseen, Majlisni cehumsaa ji’a 7 dura hundeeffamee taaytaa irratti argamu, hojiiwwan ji’a 6 keessatti akka hojjetaman Karoorfaman kan hin hojjatin tahuu ibse.

Dabalataanis hojiiwwan kunniin filannoo biyyooleessaa biyyattii ji’oota muraasa booda geggeeffamu duratti hojjatamanii yoo hin xumuramin, dhimmi Majlisaa wareegamni guddaan kafalameef kun bu’aa tokko malee hafuu mala jedhe.

Recent Posts

 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Jilli Mootummaa Saa’uudii itti aanaa ministeera haajaa alaatiin durfamu Ityoophiyaa daaw’ataa jira

Jilli qondaaltota mootummaa Sa’uudii fi bakka bu’oota hawaasa daldala biyyattii miseensa 50 qabu kun, itti aanaa ministeera haajaa alaa Sa’uudii…

4 hours ago
 • Og-Barruu
 • Seenaa

Luqmaan Al Hakiim, Akkamitti Hakiima Ta’e?

Akkamitti Hakiima taate(hayyummaa arkatte)? Ja'ani Luqmaan al Hakiim gaafatan. "Dhugaan dubbadha! Amaanaan eega! Maalaaya'nii(waan bu'aa hin qabne) irraahin fagaadha." Ja'e.…

1 day ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Balaa Konkolaataa Godina Iluu Abbaa Boor keessatti muudateen lubbuun nama 11 dabru gabaafame

Balaan kun kaleessa galgala Godina Iluu Abbaa Boor aanaa Algee Saachii keessatti kan muudate yoo tahu, konkolaataan Isuzu ummata fe’atee…

1 day ago
 • Awrooppaa
 • Odeeyfannoo

Komishiiniin Gamtaa Awrooppaa deeggarsa Yuuroo miiliyoona dhibba 1 fi miiliyoona 70 Ityoophiyaa kennuuf walii galteen mallatteeffame

Prezdaantiin Komishiinii Gamtaa Awrooppaa Ursula Von der Leyen fi Daayirektarri tumsa idil addunyaa gamtichaa Ms. Jutta Urpilainen daaw’annaa hojiitiif har’a…

2 days ago
 • Afrikaa
 • Odeeyfannoo

Bulchaan Godina Naayiroobii Maayik Soonkoo malaamaltummaan shakkaamee hidhame

Daayirektarri Abbaa Alangaa Keeniyaa Nuuraddiin Hajjii Jum’aa har’aa ibsa kenneen, Bulchaa Godina Naayiroobii dabalatee qondaaltonni mootummaa 15 to’annaa jala akka…

3 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Paartileen Morkattootaa 10 waliin hojjachuuf Walii galtee mallatteessan

ABO dabalatee paartileen morkattootaa 10 guyyaa har’aa hoteela Ililliitti waliin hojjachuuf, walii galtee mallatteessuu gabaafame. Paartileen waliigaltee mallatteessan kunniin 1.…

3 days ago