Categories: Odeeyfannoo Odeeyfannoo Biyyaa

Majlisni cehumsaa hojiiwwan ji’oota jaha keessatti akka hojjetuuf karoorfame kan hin hojjatin tahuu ibsame

Ji’a jaha dura hoggantoonni Majlisa Federaalaa duraanii hundi aangoo irraa kaafamuun, Majlisni cehumsaa ji’oota jahaaf turu kan Ulamaafi hayyootaan hundeeffame dhaabbachuun ifa. Ji’oota jahan dabran kana keessa Majlisni cehumsaa dhaabbate kun hojiiwwan 4 akka hojjatuuf itti kennamuun ni yaadatama.

Hojiiwwan kunniin..
1. Sanada Ulamaa fi tokkummaa kan Koree jijjiirama dhaabilee hawaasa Muslimaatiin qophaa’e raggaasisuu, irratti mari’achuu fi hanga sadarkaa gadiitti bu’uun ummataas mariisisuun tokkummaa ummata Muslimaa cimsuu.
2. Caasaa Majlisa haarawa qophaa’e qaama hawaasaa ilaallatu marisiisuun raggaasisuu.
3. Wixinee Majlisaa ‘labsiin akka hundeeffamu’ jedhu, kan Koree jijjiirama dhaabbilee hawaasa Muslimaatiin jalqabamee waajjira Abbaa Alangaa Waliigalaa Federaalaa irraa gara waajjira mana marii ministeerotaaf ergame qaama dhimmi ilaallatu waliin tahuun raggaasisuu fi
4. Qajeelfama ittiin bulmaata Majlisaa raggaasifame irratti hunda’uun, filannoo hoggantoota Majlisaa hanga sadarkaa gadii jiranii geggeessuufi qaama injifateef aangoo dabarsanii kennuu – kan jedhu yoo tahu, hojjiiwwan karoorfaman kunniin hanga ammaatti kan hin hojjatamin tahuun ibsame.

Dubbi himaan Koree Furmaata Barbaaddu Hawaasa Muslimaa fi miseensa dhaabbilee jijjiirama hawaasa Muslimaa saglan muummicha ministeeraa Abiy Ahmadiin hundeeffaman keessaa tokko kan tahe Ustaaz Ahmaddiin Jabal barreyfama fuula Facebook isaa irratti maxxanseen, Majlisni cehumsaa ji’a 7 dura hundeeffamee taaytaa irratti argamu, hojiiwwan ji’a 6 keessatti akka hojjetaman Karoorfaman kan hin hojjatin tahuu ibse.

Dabalataanis hojiiwwan kunniin filannoo biyyooleessaa biyyattii ji’oota muraasa booda geggeeffamu duratti hojjatamanii yoo hin xumuramin, dhimmi Majlisaa wareegamni guddaan kafalameef kun bu’aa tokko malee hafuu mala jedhe.

Leave a Comment

Recent Posts

 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Jaarmiyaaleen Muslimoota Itoophiyaa 3, ajjeechaa Artist Haacaaluu balaaleeffatan

Jaarmiyaaleen hawaasa Muslima Itiyoophiyaa biyya alaatti argaman 3, ajjeechaa Artist Haacaaluu Hundeessaa irratti Kibxata dabre…

1 hour ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Dhaabbatni Mootummoota Gamtoomanii haalli Ityoophiyaa keessa jiru kan isa yaaddeesse tahuu beeksise

Dhaabbata Mootummoota Gamtoomaniitti Komishiiniin Mirga Namoomaa ibsa baaseen, ajjeechaa Artist Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame hordofuun…

4 hours ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Bulchiinsi mootummaa saba Sidaamaa ifatti hundeeffame

Ummanni Sidaamaa ji’oota muraasa dura zooniin isaanii gara naannoo akka ol guddatuuf sagaleen rifarandamiitiin kan…

5 hours ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Lakkoofsi Namoota Naannoo Oromiyaatti ajjeefamanii 100 ol tahuu ibsame

Muummichi Ministeeraa Abiy Ahmad Guyyaa har'aa marii haala yeroo irratti qondaaltota mootummaa waliin kan taasise…

1 day ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Mootummaan “Jawaar Muhammad fi warri isa waliin ture hoggantoota mootummaa ajjeesuuf yaada qaban” jechuun yakke

Poolisiin Federaalaa ibsa galgala har’aa baaseen, Awwaalcha Artist Haacaaluu Hundeessaan wal qabatee yaalii ajjeechaa hoggantoota…

3 days ago
 • Odeeyfannoo
 • Odeeyfannoo Biyyaa

Mormii Godinaalee Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiruun walqabatee namoonni 50 ol ajjeefamuu gabaafame

Ajjeechaa Artist Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame hordofuun magaalota Oromiyaa heddu keessatti mormiin ka’e har’as kan…

3 days ago